05 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

GENOEG STRATEGISCHE STILTE

RONSENAARS WILLEN VEILIGE STAD

TUUPE MOET EN ZAL HET ONS LUKKEN


De brutale overval van vanochtend leidt tot nieuwe bevindingen. Ronse staat nu overduidelijk op de vluchtwegenkaart van het import-gangsterisme. Vermoedelijk via de A8. Net zoals dat in andere steden het geval is, worden we vandaag meer dan ooit geconfronteerd met zwaar banditisme dat voor niks terugdeinst. Totaal gewetenloze gangsters die tot achttien keer toe vuren naar een achtervolgende helikopter aarzelen blijkbaar niet om politiemensen desnoods uit de lucht te halen en dus de gewisse dood in te schieten om hun hachje te redden. Hierna onze analyse.

Het recht in eigen handen zei u?

Uit een rondvraag bij de surfers van Het Nieuwsblad hier in Ronse naar aanleiding van dat nachtelijke verweer door bakker Deraedt (na een zoveelste overval op één van zijn automatenshops) is gebleken dat een meerderheid van lokale Nieuwsbladsurfers ervoor gewonnen is om net zoals hem ‘het recht zelf in handen te nemen’.

Dergelijke ‘minipeilingen’ hebben - alleen al door de aard van de vraagstelling en met amper een paar honderd antwoorden op een bevolking van meer dan 24.000 - natuurlijk geen enkele statistische relevantie. Maar ze geven wel een trend aan. Laat dat nu net de bedoeling zijn.

Voor zover nog nodig wijzen de gebeurtenissen van vanochtend er echter op hoe levensgevaarlijk zo’n trend is om het recht in eigen handen te nemen .

Is het verstandig de held uit te hangen? Is het aangewezen om met stoere foto’s in de krant te gaan staan, het geweer – via uitvergrotende visooglens - in aanslag. Is het wenselijk om als enkeling zelf in het verweer te gaan? Is het wijs om het in je eentje op te nemen tegen gewetenloze bivaklafaards voor wie een mensenleven overduidelijk van geen tel is? Nee, dit is een slecht, zeer slecht signaal. Ook van kranten die zich tot dergelijke gratuite en tot niets of bloedbad leidende sensatie lenen.

Cool is veeleer dit

Ronsese slachtoffers van gewapend geweld die ons in alle discretie het verhaal van hun overval en gijzeling hebben toevertrouwd, danken vandaag integendeel hun leven aan het feit dat ze precies heel koelbloedig en rustig zijn gebleven. Hoe moeilijk hen dat ook viel.

Dat ze cool zijn geweest tegenover de laffe overmacht van bivakmutsen die geen enkele norm kennen dan hun eigen hebzucht en persoon is precies een daad die heel veel koelbloedigheid en moed vergt. Het gaat hier in het geval van onze getuigen telkens om potige, stevig uit de kluiten gewassen slachtoffers. Dapper en sterk. Doch wijs en verstandig genoeg om een situatie oordeelkundig in te schatten, kansen exact af te wegen, razendsnel in te schatten en af te wegen op hun haalbaarheid. Hun getuigenis na is daardoor bovendien van grote waarde gebleken voor de verbetering van de veiligheid van hun stadsgenoten. Véél meer dan een stoer verhaal in de krant zijn hun aanwijzingen van goudwaarde voor de verdere bestrijding van de misdaad in Ronse.

Zelfs de meest assertieve burger heeft er geen enkele baat bij om zich te meten met de blinde overmacht van lafheid. De bivakmutsschurk is het niet waard dat hij op welke manier het bestaan zelf van de burger in de weegschaal kan leggen nadat hij zelf eerst de trekker heeft aangespannen en tegen de slaap van zijn slachtoffer houdt. Dapperheid valt nooit te verwarren met roekeloosheid. En aan ongenuanceerde stoere gazettenpraat heeft niemand wat. Het zwengelt het onveiligheidsgevoel alleen maar aan.

Ronsese criminaliteit traceren

De overval van vanochtend levert Ronse ook wel een paar interessante elementen op die kunnen dienen om de routes van het banditisme in, naar en vanuit Ronse nog beter te traceren. Gaat het om puur importbanditisme uit het Brusselse of elders? Is er integendeel ook een samenwerking tussen lokale tipgevers en die zware georganiseerde criminaliteit?

Zo ja vanuit welke filières ter plaatse? Welke linken bestaan er tussen die misdadigers en lokale tipgarnalen? Welke zijn de door gangsters bij voorkeur gebruikte vluchtroutes vanuit Ronse? Hoe kunnen die beter beveiligd worden? Bestaat er een BIN (Banken Informatie Netwerk) voor Ronsese banken?

De snelle, efficiënte en grotendeels succesvolle achtervolging door de Federale Politie bevestigt ons wat vroegere slachtoffers van overvallen ons eerder verklaarden.

Anders dan de herauten van de zerotolerantie het laten uitschijnen, wordt de criminaliteit ook hier in Ronse wel degelijk met man en macht snel en efficiënt bestreden. Dat gebeurt dan echter best en liefst door mensen die daarvoor zowel beëdigd als bewapend en opgeleid zijn.

Zij verdienen ons totale vertrouwen, van de top van het korps tot in de eerste linie. En inderdaad is het daarbij van groot belang dat hun informatie in kranten correct wordt weergegeven en geciteerd. Zie daarover ook ons verhaal over de gewone Ronsese politieman waarin, zo is ons inmiddels al vele malen gemeld, die Ronsese politieman zichzelf perfect herkende en gesterkt wist.

Veiligheid begint bij goede communicatie

Het beleid van Ronse heeft er alle baat bij over de veiligheid zo ruim, zo volledig en zo breed mogelijk te communiceren. Net zo min als het zin heeft om met stoere rambofoto’s in de krant de zaken te gaan uitvergroten, heeft het nut om de ernst van de situatie te minimaliseren of dood te willen zwijgen. Ook al is dit vanuit de zorg om het imago van Ronse. Een overval zoals die van vanochtend, mét journaalnieuws na, zal hoe dan ook elke poging in die zin altijd komen doorkruisen.

In een bijkomend agendapunt op de gemeenteraad plant de Open VLD bij monde van haar fractiewoordvoerder Tom Deputter nieuwe vragen omtrent de veiligheid. Tom Deputter was in januari al de eerste om de discussie omtrent veiligheid in de nieuwe raad echt open te breken met zijn concrete en positieve vraagstelling.

Het Ronsese bestuur moet nu echt helemaal uit de pijp komen. Een tweede keer het proces van de pers maken ‘die alles aanzwengelt’ zal deze keer niet meer lukken zonder finaal intikken van de eigen ruiten. De geloofwaardigheid van dit bestuur inzake veiligheid staat nu echt op het spel. Je bouwt geen beter Ronse (met al dan niet ‘gescreende’ tweeverdieners) op een door overvallen bedreigd lokaal bank-en financiewezen.

Fractieleider Tom Deputter wil dat veiligheid voortaan ‘repetitief geagendeerd’ wordt in de raad. In mensentaal: dat de meerderheid regelmatig een stand van zaken geeft in verband met de criminaliteit en de overlast in Ronse mét overzicht van de genomen initiatieven.’

Dat ware inderdaad zeer wenselijk. Het gaat hier immers om een vraag waarin iedere Ronsenaar zich perfect moet kunnen vinden. Raar eigenlijk dat zoiets eerst vanuit de oppositie moet gevraagd worden. De meerderheid laat de hete patat van de veiligheid –allicht omwille van strategische stilte - duidelijk maar al te graag aan de overkant van de tafel serveren en nuttigen. Volledige en regelmatige informatie is nochtans de beste weg naar het herstel van het veiligheidsgevoel van alle Ronsenaars.

De overval van vanochtend biedt zowel meerderheid als oppositie dus een nieuwe gelegenheid om nu maar eens eensgezind en vastberaden samen van Ronse een veilige stad te maken waarbij noch de gangsters noch de zinloze rambo’s van deze tijd een kans krijgen. De bevolking van Ronse heeft daar recht op. De Ronsenaars verwachten dat hun gekozenen, àl hun gekozenen in deze levensbedreigende materie met zijn allen aan hetzelfde zeel trekken. Zonder te willen scoren, zonder het laken naar zich toe te trekken, zonder elkaars vliegen af te vangen.

Tuupe vuir Roonse moet dat lukken.
Zoniet: andere en betere.