19 juli 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (132)
RUDY DEMOTTE
VOLGT ELIO DI RUPO OP

RONSE'S
'FACILITEITEN-BABY'
WORDT
WAALS
MINISTER-PRESIDENT
De geboren Ronsenaar Rudy Demotte wordt de opvolger van Elio Di Rupo als Waals minister-president.
Demotte werd geboren in Ronse in het …taalfaciliteitenjaar 1963 op 3 juni.


Demotte komt uit een bescheiden milieu en is de zoon van een Waalse vader (die overleed op jonge leeftijd) en een Vlaamse moeder. Hij groeide op in Vloesberg en Brakel, wat hem tot een van de weinige federale Franstalige ministers in België maakt die zeer vlot Nederlands spreken.

Hij studeerde politieke wetenschappen en internationale betrekkingen aan de ULB en behaalde zijn licentiaatsdiploma in 1986 met een scriptie over de geschiedenis van de Belgische Werkliedenpartij in West-Henegouwen.

Vanaf 1985 was hij secretaris van het nationale verbond van Jongsocialisten, en vanaf 1986 voorzitter (tot 1992). Hij werd secretaris van het OCMW in Lessen. Van 1988 tot 1990 werkte hij op het kabinet van Philippe Busquin, destijds minister van Sociale Zaken.

Daarnaast bekleedde Demotte in de jaren ’90 diverse functies in de PS-federatie Aat-Doornik-Moeskroen (West-Henegouwen). Inmiddels geldt hij als de belangrijkste PS-politicus van deze streek, na het wegvallen van Guy Spitaels en Philippe Busquin uit de nationale politiek.

Burgemeester van Vloesberg

Zijn eerste mandaat als politiek verkozene was dat van gemeenteraadslid in Vloesberg (1994-2000), en in 1995 als federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. In 1999 nam hij opnieuw deel aan de verkiezingen en raakte verkozen in het Waalse Parlement.

Hij nam dit ambt niet op en werd in juli 1999 federaal minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, met 36 jaar de jongste minister van de pas gevormde regering Verhofstadt I.

Reeds in april 2000 stapte hij over naar de regering van de Franse Gemeenschap, waar hij minister van Begroting, Cultuur en Sport werd; in 2001 kwamen daar de bevoegdheden Openbaar Ambt en Jeugd bij.

Bij het aantreden van de regering Verhofstadt II in juli 2003 werd Demotte opnieuw federaal minister, deze keer van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Tijdens zijn ministerschap kreeg hij te maken met een aantal moeilijke kwesties, zoals de strijd om het verplicht voorschrijven van generische geneesmiddelen wanneer dit mogelijk was.

Sinds januari 2000 is Demotte ook titelvoerend burgemeester van Vloesberg (het ambt van minister en burgemeester is in België niet verenigbaar). Hij is gehuwd en vader van twee kinderen.

Overzicht van politieke ambten

•1995 - 1999: federaal Volksvertegenwoordiger in de Kamer
•1999 - 2000: federaal minister voor Economische zaken en Wetenschappelijk onderzoek.
•2000 - 2003: minister van Begroting, Cultuur en Sport van de Franse Gemeenschap.
•juli 2003 - heden: federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.
•(Titelvoerend) burgemeester van Vloesberg (sinds 2000)
•Vanaf vandaag: Waals Minister-President.