15 mei 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (130)

PRESTIGEPROJECT DE KLOEF: ALLES OF NIETS

DE VALSTRIKKEN EN DE VRAAGTEKENS.

PARADEPAARD OF ZWANENZANG?


Burgemeester Dupont maakt van De Kloef, naast De Nieuwe Leie en de geplande renovatie rond ‘De Vrijheid’ van Sint-Hermes het orgelpunt van zijn burgemeesterschap. Vooral De Kloef wordt een dubbeltje op zijn kant.

Het grote risico van dit megaproject bestaat erin dat het halverwege blijft steken tussen een halfslachtig herkenbaar residentieel woonpark voor tweeverdieners en een veredelde onafgewerkte en dus snel verloederende sociale woonwijk.

Alles zal daarbij afhangen van de juiste invulling en de goede afwerking van het hele concept. Als het niet echt uitzonderlijk goed wordt, dan krijgen we mossel noch vis. Dan wordt De Kloef veeleer dan het paradepaard van de Renaixance, Duponts zwanenzang als burgemeester.

Met het voorliggend concept maakt hij alvast een moedige, lovenswaardige maar zeer riskante keuze die overigens wel volledig aansluit op de logica van het Strategisch Plan.

Het beste wordt net goed genoeg

De burgemeester wil er vooral de zogeheten ‘twee verdieners’ mee aantrekken of in Ronse houden. Terecht. De leegstand is in Ronse op dit ogenblik volgens de jongste cijfers spectaculair aan het verminderen. Nieuwe koopkracht is inderdaad zeer welkom voor het zieltogende commerciële centrum, dat bovendien wordt bedreigd door nieuwe keten-projecten als Plaza.

Deze doelbewuste keuze en de hoge ambities van Dupont en zijn bestuur brengen hem via de betrokken Nederlandse vastgoedprojectontwikkelaar dus zoals bekend op woningen van naar schatting 125.000 tot 300.000 euro.

Hoeveel vierkante meter woonoppervlakte daar tegenover staat en welke bouw-en woonkwaliteit de koper hiervoor krijgt, is nog helemaal niet duidelijk.

Dat is nochtans van groot belang om te weten welke katten er in welke zakken worden gestoken. Betere verdieners die residentieel willen wonen dreigen namelijk snel te zullen afhaken als ze voor hun pakweg 300.000 euro niet het beste (liefst nog het betere, zoniet allerbeste) krijgen van wat er op de bouwmarkt voor dat geld te vinden is. En het aanbod van nieuwbouw, snelbouw, systeembouw en traditionele bouw is in Vlaanderen tegenwoordig zo al gigantisch en bijzonder performant.

Vlamingen hebben van Nederlanders geen lessen te krijgen omtrent de baksteen in hun maag.

De halve troef van de Kloef…

Burgemeester Dupont rekent als grote troef voor het project op de aantrekkingskracht van het park, doch vooral op de meerwaarde aan de kant Elzelestraat met de bouw van een hotel, aanleg van parking en mogelijks andere faciliteiten.

Op de presentatie van het Kloefproject heeft hij echter zelf al meteen aangegeven dat dit onderste deel voorlopig wordt losgekoppeld van de rest en doorgeschoven ‘naar later’, vanwege de te complexe procedures.

Wat dus precies de grote troef van de Kloef moet worden, komt er pas veel later. Een vicieuze cirkel want wat kopers moet aantrekken, komt er voorlopig niet...

En dan zijn er nog wel andere addertjes onder het groene gras van het Kloefpark. Zo blijkt uit het antwoord van de burgemeester (op vragen van Erik Tack en Dirk Deschaumes) tijdens de jongste gemeenteraad dat de bewoners zelf voor een stuk mee gaan opdraaien voor de kosten verbonden aan het park.

Dat scheelt alweer een serieuze slok op de borrel in de eindafrekening van de gemeenschappelijke kosten. En die komen bovenop de initiële investering. De Kloef dreigt aldus meer iets te worden voor grootverdieners… en die verkiezen natuurlijk als het om residentieel wonen gaat 'the real thing' en 'splendid isolation' in het groen rondom Ronse.

Sociale controle?

Voor de veiligheid in het park rekent de burgemeester ook op de sociale controle. Een beetje stadsmus weet echter dat die niet werkt en de Ronsenaar dergelijke parken veeleer mijdt dan er zelf rond te hangen om er de ‘hangjongeren’ te signaleren.

Een andere bedenking is dat het concept compleet met de rug naar de omwonenden gekeerd staat. Leuk wordt anders voor de buurtbewoners die aldus op de achterkant van de Kloef gaan uitkijken. Overigens is de impact op het woonperspectief vanuit de Bredestraat nog niet te overzien.

Er wordt voorlopig ook met geen woord gerept over een nochtans hoogst aangewezen geïntegreerde aansluiting van De Kloef op het geplande ‘Textiel Innovatie Centrum’ aan het voormalig Burgerlijk Ziekenhuis.

Kloef erop of Kloef ernaast

De grootste bedreiging voor het welslagen van dit schitterend ogend Kloefproject is en blijft echter, zoals we eerder al schreven, de keuze van bouwstijl van de Nederlandse vastgoedprojectontwikkelaar die hier voor zijn eerste buitenlands wooncomplex tekent.

Vlaanderen is Nederland niet. De kans dat we hier bij wijze van proefproject in het buitenland een saaie a-typische woonkazerne à la Hollandaise neergepoot krijgen naar oh zo net maar oersaai Nederlands poldermodel wordt nièt weggenomen met de geruststelling door Luc Dupont ‘dat alles eerste onder de loupe gaat van een Kwaliteits- en Beoordelingscommissie, dat een delegatie van het schepencollege zelf al verschillende woontypes is gaan bekijken en dat er zelfs voor De Leie, de Kloef en Sint-Hermes een mini-milieu-effectenrapprtering komt.’

Zeker is alvast wél dat de bestaande parking onderaan verdwijnt en er voorlopig niet echt een alternatief voor blijkt te bestaan. De Portoisparking is dat inderdaad niet zoals Erik Tack terecht opmerkte in de raad. Het verleggen naar de Elzelestraat in afwachting van de hele realisatie is dat evenmin.

Op papier oogt het Kloefproject als een groene woondroom. Voorlopig echter alleen voor glunderende notarissen die dromen van honderden koopaktes en voor (gretig Hollanders slijmende) Ronsese vastgoedmakelaars die hun omzet al vele malen aangezwengeld zien. Ze kunnen nu al becijferen hoeveel ze mogelijks gaan kunnen meegraaien van die 2 miljard (in Belgische frank).

Voor ons Ronsenaars blijft het inmiddels compleet koffiedik kijken. Noch de presentatie, noch de nu al verspreide kleurrijke plannetjes kunnen onze vele vraagtekens en onze vrees voor hogervernoemde valstrikken voorlopig wegnemen.

Hopen voor Ronse en voor alle Ronsenaars, twee verdieners of niet, dat het echt dàtgene wordt wat de plannenmakers beloven en wat Luc Dupont in zijn Strategisch Plan echt en terecht voor ogen heeft.

Het ware al te jammer mocht dit project de heropstanding van Ronse in de weg staan door een foute, slordige, ontoereikende of halfslachtige implementering.