08 mei 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (127)KRONIEK
VAN
DE
GEMEENTERAADBURGEMEESTER DUPONT BANT NACHTLAWAAI

NACHTWINKELS GAAN DICHT OM 23 UUR

DOKTERS DOEN MOEILIJK OVER 65 EURO….


Gedaan met het nachtlawaai van aan-en wegrazende wagens, dronkemansgelal en navenante herrie rond nachtwinkels. Luc Dupont houdt woord en maakt van Ronse weer een rustige en veiliger stad.

Gisteravond kreeg hij - mèt volmondige goedkeuring van alle partijen - een streng reglement gestemd dat voortaan het hele gedoe rond nachtwinkels, belwinkels, automatenshops en aanverwante zogeheten duistere ‘club-vzw’s’ finaal aan banden legt.

Vanaf 1 juli mogen die in Ronse enkel nog open van 18 u tot 23 u. Bovendien zullen de winkels over een uitbatingsvergunning moeten beschikken. Hiervoor zullen ze aan strenge exploitatievoorwaarden moeten voldoen in verband met brandpreventie, financiële transparantie en draagkracht, moraliteit, hygiëne en kennis van tenminste één van beide landstalen. De uitbatingsvergunning wordt beperkt voor drie jaar en kan door de burgemeester worden ingetrokken.

Dit is ronduit goed nieuws voor alle omwonenden uit de binnenstad die nu wakker worden gehouden door de nachtbrakers die van deze nachtwinkels hun rendez-vous maken voor nachtelijk gelal en geschreeuw.

Geen reprimande voor Rudi.

Op de raad had Erik Tack vooraf gevraagd dat (de gisteren afwezige) Rudi Boudringhien op de vingers zou worden getikt omdat hij hem bij de vorige zitting naar aanleiding van een interpellatie over kortingsbonnen voor ‘L’Exploration du Monde’ in Passe-Partout ‘een racist’ zou hebben genoemd.

Erik Tack neemt deze persoonlijke belediging niet. Hij wil een reprimande voor Rudi Boudringhien zoals het reglement dat voorschrijft bij persoonlijke beledigingen door raadsleden.

Zowel gemeenteraadsvoorzitter Jan Foulon als Boudringhiens GBIC-compaan Erik Vander Eedt betwijfelden echter of Boudringhien zoiets met zoveel woorden had gezegd. Waarop Jan Foulon wijselijk overging tot de orde van de dag.

Aan de ene kant is Erik Tack natuurlijk géén racist en dus kan hij ook geen racist genoemd worden. Aan de andere kant wou Rudi Boudringhien alleen een politieke benadering aanklagen in het kader van zijn freedom of speech, veeleer dan hier Erik Tack aan te vallen als persoon.

Uit onze letterlijke transcriptie van toen lezen we overigens bij monde van Rudi Boudringhien:

‘We zijn nog altijd in een democratie. Dit doet me denken aan de boekenverbranding en de Kristalnacht. Dit is buitenwettelijk. Dit is racisme op grote schaal.’

Dat geeft voldoende ruimte voor enige nuancering en relativering. Waarin beide Ronsese raadsleden zich allicht als grote intelligente jongens moeten kunnen vinden…Tuupe vuir Roonse.

Dokters op hun krenterigst

Bij een stemming over een parkeertkaart voor huisdokters en verplegend personeel toonden de twee dokters Diederik Van Hamme en Erik Tack zich in een tijdelijke doorzichtige corporatieve alliantie op hun krenterigst.

Op voorstel van de Verkeerscommissie stelde het college van burgemeester en schepenen de raad voor om huisdokters en thuisverplegenden de mogelijkheid te bieden een parkeerkaart te kopen voor 65 euro. Met deze kaart kan dan het hele jaar geldig geparkeerd worden: zowel in de blauwe zone als in de zone betalend parkeren.

Nadat Diederik Van Hamme eerst had opgemerkt dat hiermee ‘weer eens een belasting wordt ingevoerd voor mensen die wonen en werken in Ronse’ maar later als CD&V fractieleider braafjes het voorstel met de meerderheid goedkeurde, wou zijn collega arts Erik Tack het voorstel gewoon ingetrokken zien.

Artsen kunnen volgens hem beter geval per geval na bewijsvoering opschorting van boete krijgen voor die enkele keren per jaar dat ze dan al vanwege spoedoproepen fout geparkeerd staan. Een dokter heeft bij dergelijke oproepen (inderdaad) de tijd niet om minuten te verliezen aan parkeerverplichtingen.

Volgens Tack, die verwees naar zijn collega Van Hamme (zelf Voorzitter van de Ronsese Medische Kring) werden de dokters door de Verkeerscommissie niet om hun mening gevraagd. Van Hamme zweeg daarbij opmerkelijk genoeg in alle talen. Hij beaamde dus. Ofschoon deze bewering van Tack door zijn eigen CD&V-partijgenoot burgemeester Luc Dupont …even erna prompt werd tegengesproken. Uit het bijgevoegd dossier van de Verkeerscommissie bleek namelijk dat de artsen wel degelijk waren geconsulteerd…

Zonder dat dit allicht hun bedoeling zal zijn geweest, scoren beide artsen met hun tegenkanting aldus een mindere beurt…bij hun patiënten. Die zullen niet graag vernemen dat hun huisdokter 65 euro al teveel vindt om één jaar lang ongehinderd langs te komen en bij noodoproepen snel en efficiënt hun leven te komen redden.

Niemand was dupe van deze onsympathieke oprisping door beide artsen. Zeker schepen Joris Vandenhoucke niet, die de voorbijgestreefde privilegetrekjes uit de tijd dat dokters nog doorgingen voor prominenten ook heel fijntjes en zeer terecht terugfloot. Het voorstel werd goedgekeurd.

Dokters die 65 euro geen al te zware ingreep vinden op hun inkomen, kunnen voortaan hun Jaguar kwijt voor de prijs van een paar huisbezoeken. Een jaar lang levens redden… en voor de rest vrij van parkeerkommer in Ronse shoppen met vrouw en kind.

Tom komt op dreef

De pluim voor het vlotste voorstel van de avond gaat naar Tom Deputter. Met in het verschiet nog een pak geplande eindeloze stemmingen over aan te duiden stadsafgevaardigden in commissies, secretariaten en coöperatieven stelde de vers verkozen woordvoerder van de Open VLD voor om gewoon per fractie te stemmen in plaats van telkens individueel. Dat scheelde de raad naar schatting twee uur tijdswinst. Een schoolvoorbeeld van vlot efficiënt bestuur dat door eenieder naar waarde werd geschat.