06 maart 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (93)


TUUPE
VUIR
ROONSE

ERIK TACK
OP STATEN-GENERAAL
MISSING LINKS


ONTWERPSTUDIE DOORSTEEK N60 BIJNA KLAAR

MINISTER PEETERS WIL PRIORITEIT DOORTREKKING N60


Vrijdag ging in het Gentse Provinciehuis de tweede Staten-Generaal ‘Missing Links Verkeersnetwerken Oost-Vlaanderen’ door voor de Oost-Vlaamse parlementsleden, burgemeesters, schepenen, provincieraadsleden en een aantal ambtenaren.
Ronse werd er vertegenwoordigd door Vlaams Parlementslid Erik Tack.


Een eerste Staten-Generaal had het uitsluitend gehad over missing links in het wegvervoer. Nu werd een multimodaal plan besproken. Zowel vervoer over de weg, het spoor, de bus, de binnenwateren als het fietsverkeer kwamen er ter sprake.

Erik Tack: ‘Minister Peeters verzekerde dat de laatste hand gelegd wordt aan de ontwerpstudie van de N60. Vermits de afwerking van de N60 al meerdere tientallen jaren op zich laat wachten wil Peeters aan de afwerking van dit dossier prioriteit geven. Hij raamt de kostprijs voor de doortrekking van de N60 op 60 miljoen euro.’

Nessie is back...

De toekomst zal ons leren of minister Peeters ook na de verkiezingen die prioriteit handhaaft. Of, zoals een (helaas anonieme) pientere lezer opmerkt:
Aha: Nessie is back...

De N60, dat monster van Loch Ness dat telkens weer opduikt en geen Ronsenaar ooit echt ziet...