26 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (69)


METSELAAR
JEAN-PAUL VAN COPPENOLLE
WORDT GEMEENTERAADLID
VOOR VLAAMS BELANG

PAUL EERDEKENS
VERLAAT ALWEER DE RAAD

Op de geplande raadszitting van 5 februari neemt het kersverse raadslid van Het Vlaams Belang Cornelis ‘Paul’ Eerdekens ontslag als gemeenteraadslid. Hij wordt vervangen door Jean-Paul Van Coppenolle (verkiezingsfoto) , een gepensioneerd metselaar.

Door de Benieuwde Ronsenaar hierover ondervraagd, verduidelijkt ons oppositieleider Erik Tack:

‘Paul is al provincieraadslid. Bovendien ook onze fractieleider in het OCMW. We willen binnen onze partij zoveel mogelijk cumulatie vermijden.’