23 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (65)


RONSE SCOORT
SCHITTEREND
IN UNIZO-ENQUETE


NIEUWE OPSTEKER VOOR RONSESE ADMINISTRATIE

BIJ TOP TIEN ALS ONDERNEMINGSVRIENDELIJKE GEMEENTE

NA ANONIEM ONDERZOEK DIENSTVERLENING
AAN ONDERNEMERS
IN 101 VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN


Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, liet de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers onderzoeken. De stad Ronse komt daar uitstekend uit en scoort een plaats in de top tien.

Mystery shopper

Het onderzoek, in 101 Vlaamse steden en gemeenten, gebeurde door een professionele mystery shopper van het gespecialiseerde onderzoeksbedrijf Minding the Store. Die deed zich voor als ondernemer en bekeek het telefonisch en e-mail onthaal van ondernemers en de informatie, advies en dienstverlening aan het loket. De mystery shopper onderzocht ook de ondernemersinformatie via het web.

Rekening houdend met alle parameters, scoren volgende gemeenten, in alfabetische volgorde, het best: Antwerpen, Evergem, Izegem, Lier, Malle, Oudenaarde, Ronse, Tienen, Wetteren en Zemst. Industriële en verstedelijkte gemeenten scoren over het algemeen beter.

Ondernemingsvriendelijke gemeente

UNIZO wil met dit onderzoek de deelnemende gemeentebesturen geen publiek goede en slechte punten geven. Dat ze ingaan op het onderzoek, bewijst hun vaste wil de dienstverlening aan ondernemers ernstig te nemen, aldus de ondernemersorganisatie.

Elk deelnemende gemeente ontving al de eigen resultaten.

Het onderzoek kadert in het project ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ en kreeg de steun van Vlaams Economieminister Fientje Moerman.

Niet vooraf aangekondigd

De doorlichting werd vooraf niet aangekondigd en vond plaats van februari tot juni 2006. De professionele mystery shopper mat zich vijf verschillende typische ondernemersprofielen uit diverse sectoren aan: van starter tot ambachtelijke KMO of internationaal actieve onderneming.

De vragen gingen zowel over startformaliteiten, een nieuwe vestiging of een uitbreiding. De tester vroeg informatie via vier kanalen: de gemeentelijke site, mail, twee maal telefonisch en een persoonlijk bezoek aan de gemeentelijk ambtenaar.

De mystery shopper onderzocht zowel kennis als vaardigheden en attitude van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Want een goede dienstverlening heeft evenveel te maken met een vriendelijke aanpak, correcte doorverwijzingen en een professionele houding als met kennis van feiten en regelgeving, benadrukt UNIZO.

Na het geslaagd concipiëren en uitwerken van het Strategisch Plan een nieuwe opsteker voor de Ronsese administratie onder de deskundige leiding van Stadssecretaris Linda Vandekerkhove.