10 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (56)

GROEN! WELDRA TOCH IN DE RONSESE RAAD

CUMULKAMPIOEN KERCKHOVE OVERWEEGT ONTSLAG

WOUTER STOCKMAN IN DE GEMEENTERAAD


'GENIETEN MIDDENIN HET ROOD VAN DE RAAD'

Het ziet ernaar uit dat Groen! binnenkort toch een zitje krijgt in de gemeenteraad. Wouter Stockman (42) zou de zetel bezetten van Pol Kerckhove.

Pol Kerckhove, voorzitter van het OCMW, Schepen van rechtswege met bevoegdheid voor Financiën, gemeenteraadslid en uit hoofde van dit alles bijeen de onbetwistbare cumulatiekampioen van politieke mandaten in Ronse, zou weldra zijn ontslag als gemeenteraadslid indienen.

Althans, dat staat te lezen op de site van het jonge Sp.a gemeenteraadslid Bjorn Bordon. Als schepen zou Kerckhove wel de raadszittingen blijven bijwonen met een ‘raadgevende stem.’ Wouter Stockman is behalve Groen! kopstuk in Ronse ook voorzitter van de Ronsese Vrijzinningen.

'We willen geen postjes'...

Stockman, op het debat van Wieties vorig jaar: ‘We willen geen postjes. We willen een positief progressief links front. Het gaat ons om de inhoud. We krijgen hoe dan ook onze zeg in de fractie. We krijgen groene ruimte in het beleid.’

De Sp.a dropte in haar kartel de vier Groen!-kandidaten helemaal onderaan de lijst. Wouter Stockman scoorde daar het best met 270 stemmen, voor Peter Nachtergaele (129), Katelijne Winnepinckx (126) en Dominique Lecompte (116).

‘Ronse, genieten middenin de groene heuvels’, zo luidt de titel van het Strategisch Plan. ‘Groen!’ weet wat te doen: genieten van dit geschonken zitje... middenin het rood van de raad. Maar misschien kiest Wouter Stockman in de raad wel een groen stekje tussen de twee kibbelende - blauwe - fracties van GBIC en VLD.

Als groenzone.