28 december 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (45)

WA GOEME HIER BELEIVEN
IEN TWIEDUUST EN ZEIVEN?


Ferm bedankt beste blogbezoekers, voor al jullie grappige, glinsterende, fonkelende, prikkelende, romantische, lieve E-cards, fijne mails, ontroerende kaartjes. Al te voorspelbare meligheden omtrent voorspoed en gezondheid besparen we jullie. Verwacht hier van ons geen torenhoge clichés.

Deze blog kon pas zo’n onwaarschijnlijk mooi verhaal worden omdat het jullie eigen verhaal is. Het verhaal van 75.000 fidele clicks. De story van een razend snel groeiend permanent platform voor Ronse. Van ongebonden info die zowel tevredenheid als ergernis opwekt, maar die géén Ronsenaar van hier of elders vandaag onberoerd laat.

Het is het verhaal van één schrijfkop (lees stijfkop) wiens droom door één allereerste lezer wordt opgevangen en dan doorgemaild en doorgemaild en doorgezegd. Van forward tot forward.

Het is het verhaal van een honderd percent Ronsese webstek die jullie favoriet wordt en die ons met zijn allen bezig houdt omtrent wat ons zo nauw aan het hart ligt:

Ons mooie Ronse van en voor altijd.

Deze blog is inmiddels – waar ook ter wereld - de rendez-vous-stek van alle Ronsenaars. Onze onverbiddelijke blogteller vertelt ons in zijn meer gedetailleerde lezersscreening immers dat, behalve vanuit Ronse zelf en elders in België, jullie dat ook doen vanuit nog zo’n drieëndertig andere landen, vanuit alle werelddelen.

(Op zo'n dagje als vandaag zaten we eigenlijk liever zelf wel 's bij die Ronsese lezer uit pakweg de Samoa-eilanden op het achterdek van zijn visschuit, met aan de haak een weerbarstige zwaardvis die zichzelf redt in de diepblauwe wateren.)

Tuupe ees alemoele tuupe…

Het was een jachtig jaar waarin de kiezer zijn beste keuze voor Ronse aanstipte. Geen coup de théâtre werd ons daarbij bespaard. De Ronsenaar koos zijn visie op Ronse voor de komende zes jaren. Deze blog heeft respect voor de keuze van iedere Ronsenaar. We wensen het nieuwe Ronsese bestuur zowel een krachtig beleid toe als...een stevige oppositie.

Zo, dat we er als Ronsenaars met zijn allen beter van worden.

We zullen niet nalaten daarbij ook ruimte te geven aan constructieve voorstellen die oppositieleider Erik Tack zowel in het Vlaams Parlement als in de Ronsese Raad aanreikt om Ronse vooruit te helpen.

We zullen elke vorm van uitsluiting met onze scherpste pen blijven bestrijden. Doch overheen de diepste meningsverschillen zullen we altijd voortzoeken naar datgene waarmee we samen kunnen ijveren voor een beter Ronse. Een droom? We zullen zien.

Loet oes noa tuupe drumen vaan Roonse.

La Légion des Collines

Onze Franstalige broeders nodigen we uit om het voluit Vlaamse Ronse dat we hier nastreven niet te vrezen. We zullen er als eerste voor ijveren om van Ronse integendeel de meest hoffelijke, meertalige stad van Vlaanderen te maken. Een stad van morgen, die zich voluit inschakelt in het Eurodistrict Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk.

We weten best wel hoeveel Walen er op dit moment in de kliniek van Ronse worden verzorgd. We weten natuurlijk wel hoeveel Walen Ronse commercieel interessant vinden. We zijn echt niet zo gek om de tak (geen woordspeling) af te zagen waarop de Ronsese commercant gezeten is.

We willen een Ronse dat door Vlaanderen eindelijk voor vol aanzien wordt. We willen echter evenzeer een Ronse dat door onze Waalse broeders, door ‘la légion des Collines’ bezocht en gewaardeerd wordt: om onze gastvrijheid en taalhoffelijkheid.

Wat we willen voor Ronse


Gesterkt en gedragen door jullie massale fidele interesse, zullen we jullie ook na de installatie van de nieuwe raad volgende dinsdag blijven informeren omtrent het Ronsese bestuur.

We zullen het nieuws omtrent Ronse daarbij niet forceren. Noch gaan we vervallen in het banale fait divers. Wel zullen we hier alles belichten en berichten waarmee we het debat om de Renaixance van Ronse levendig houden.

We zullen ervoor ijveren dat het Strategisch Plan verder vorm krijgt. We zullen het onbeschroomd schrijven wanneer we vinden dat persoonlijke ambities van welke lokale politicus ook de bovenhand dreigen te krijgen op het algemeen belang van de Ronsenaars.

De renovatie van de historische stadskern, de doorsteek van Markt naar Marktje, de heropleving van het commercieel centrum, de werkgelegenheid, het vredevol samenleven van alle Ronsese etnische bevolkingsgroepen, de veiligheid voor alle Ronsenaars, de zorg om ons mooiste erfgoed met een multimediaal Fiertelmuseum, de solidariteit onder alle Ronsenaars zullen daarbij onze stokpaardjes zijn.

Tuupe vuir Roonse.

Onze illustratie: Ronse gezien door het penseel van de meesterlijke kunstenaar Michel Provost.