20 december 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (40)
BURGEMEESTER LUC DUPONT
MET SUPERSTERKE PLOEG
VOOR RONSE

ALLE BEVOEGDHEDEN VAN HET NIEUWE BESTUUR OP EEN RIJ


JAN FOULON LEIDT RONSESE RAAD

MEGAMANDAAT VOOR GUNTHER DERIEMAKER

FORSE COME BACK VAN POL KERCKHOVE


Jan Foulon gaat vanaf 1 januari de Ronsese Gemeenteraad voorzitten. De nieuwe gemeentewet voorziet in die functie. Als voorzitter van de gemeenteraad leidt Foulon de zittingen in nauw overleg met het college van burgemeester en schepenen waarvan hij echter zelf geen deel uitmaakt. Vergelijk de functie, op lokaal niveau, met die van een Kamervoorzitter die toeziet op de agenda het verloop en de goede orde van de debatten. Een sleutelfunctie.

Pol Kerckhove maakt een sterke come back in het college en wordt behalve OCMW-voorzitter ook schepen Financiën, functie die hij overneemt van Rudi Boudringhien die uit het college verdwijnt.

Zoals we hier eerder in primeur al meldden wordt Gunther Deriemaker behalve eerste schepen ook de verantwoordelijkheid voor Sport, Toerisme en Feestelijkheden. Superpopulaire bevoegdheden.

Nieuwkomer Nedia Trabelsi krijgt zoals ook eerder gemeld ondermeer Jeugd en Interculturaliteit. En, heel mooi en meer dan om de symboliek: het Huis van het Nederlands en Burgerlijke Stand...


Hierna op een rij alle bevoegdheden van de Ronsese bestuursploeg zoals die zonet ten stadhuize werden bekendgemaakt.Burgemeester: Luc Dupont

Algemene administratie, bevolking, militie
Politie
Brandweer
Veiligheid, preventie, bestrijding overlast, stadswachten
Verkeer
Inspraak en Informatie
Stedelijke ontwikkeling en lokale economie

Eerste schepen: Gunther Deriemaker

Sport
Toerisme, jumelages
Kinderopvang (kribben, initiatieven, speelpleinwerking)
Feestelijkheden, Markten
Kermissen, septemberfeesten, Culivlar, Kerstmarkt, Bommelfeesten
Dientstencentrum en serviceflats
Begraafplaatsen

Tweede schepen: Agnes Van Crombrugge

- Leefmilieu, Duurzaamheid, Landbouw

Landschapszorg, Openbare gezondheid en hygiëne
Afvalbeleid en recyclagepark

- Organisatieontwikkeling

Personeel, organisatie en beleid
Interne communicatie en klachtenbehandeling
Dienstverlening en arbeidsomstandigheden

- Fiertel

Derde schepen: Suzy Arijs

Wijkontwikkeling en –participatie
Andersvaliden
Lokaal sociaal beleid
Stedelijke twerkstellingsinitiatieven, Werkwinkel, Kringloopcentrum
Gezinsbeleid (gezins- en poetshulp)
Senioren en Pensioendienst

Vierde schepen: Joris Vandenhoucke

- Cultuur

Onderwijs (Academie)
Culturele evenementen: Picturale, Gedichtendag, Ronse op Scène, CC De Brouwerij, Concerten
Musea Erfgoedbeleid en Monumentenzorg
Stads- en Rijksarchief

- Mobiliteit
- Middenstand
- Informatica

Vijfde schepen: Nedia Trabelsi

Jeugd
Gelijke kansenbeleid
Onderwijs: Basiseducatie, Huis van het Nederlands, Lokaal Onderwijs Platform
Emancipatie en Interculturaliteit
Ontwikkelingssamenwerking
Burgerlijke stand

Zesde schepen: Yves Deworm

- Openbare werken Stadsvernieuwing
- Wonen en Bouwen
- Ruimtelijke ordening en Grondbeleid

Zevende schepen: Pol Kerckhove

- Financiën en begroting

Budgetten en rekeningen
Economaat, Aankopen, Verzekeringen

OCMW voorzitter: Pol Kerckhove


Walter Kerckhove blijft voor drie jaar voorzitter van De Nieuwe Haard. Daarna gaat het vooritterschap naar de CD&V (nog uit te wijzen).
Het vierde OCMW-maandaat gaat de eerste drie jaar naar de CD&V (de verpleegkundige Isabelle Stockman), daarna naar de Sp.a