06 december 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (32)

POL KERCKHOVE
WORDT
SCHEPEN VAN...
RECHTSWEGE


'Ik heb nooit Sociale Zaken geclaimd’, zo meldt Pol Kerckhove ons naar aanleiding van de niet onopgemerkte uitlatingen van Gunther Deriemaker in deze blog, eerder deze week.

‘Wat men er ook in de pers mag over geschreven hebben.’

Met andere woorden: de pers heeft het niet goed begrepen. Een andere mogelijkheid is dat Pol Kerckhove zich in het heetst van de verkiezingssfeer enigszins anders heeft uitgedrukt dan dat hij het zich nu zelf meent te herinneren. Soit. Passons.

‘Wat ik wel vanaf de verkiezingsavond gezegd heb, is dat ik in het schepencollege zou zetelen. Blijkbaar was ik één van de enige die op de hoogte was van het feit dat het nieuw gemeentedecreet bepaalde dat de OCMW-Voorzitter van rechtswege deel uitmaakt van het schepencollege. Men heeft dit in de media onmiddellijk geassocieerd met schepen van sociale zaken. Ik heb op geen enkel moment iets gevraagd noch geëist.’

Geen discussie mogelijk…

‘Op een bepaald moment zou ik ook schepen worden van cultuur. De OCMW-Voorzitter maakt volwaardig deel uit van het schepencollege met stemrecht. Hij kan ook andere bevoegdheden bijnemen. Dit is het decreet. Ik heb dat niet uitgevonden. Zie website www.vvsg.be Geen discussie mogelijk. Bijna alle steden volgen het decreet.’

‘Het is wel zo dat ik het persoonlijk een zeer goede zaak vind dat de OCMW-Voorzitter deel uitmaakt van het schepencollege. Het betekent betere communicatie tussen OCMW en stad. Beter en vooral efficiënter.’

Dat laatste kan kloppen maar…

Juist wél discussie mogelijk

Pol Kerckhove lijkt echter ietwat voorbarig in zijn interpretatie van het gemeentedecreet.

Immers, vanaf deze legislatuur bestaat gewoon de mogelijkheid dat de voorzitter van het OCMW lid is van het schepencollege. Hij wordt eraan toegevoegd. Hij vervangt ook geen schepen. Dus het aantal bestaande schepenambten blijft gelijk. In Ronse zouden er dus zes schepenen zijn met toegewezen eigen ambten plus één nieuwe schepen van rechtswege.

Het kàn dus, maar het hoeft niet. Het is pas vanaf de volgende legislatuur (2012) verplicht en dus van rechtswege.

Maar ach…waarom blijven haperen aan de kleine letterjes als Ronse er in grote lijnen maar beter van wordt.

Van ons mag Pol voorzitter zijn van het OCMW, schepen van Sociale Zaken, schepen van Cultuur en van...Feestelijkheden.

Néé…niet van Sport. Dàt ware er dan weer over, Pol.