17 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (14)

Laatste open brief
van een fierteldrager
aan de voorzitter
van Het Vlaams Belang


Beste Paul,

Dit wordt mijn laatste brief aan jou, Paul. Er zijn mensen die vinden dat ik zou moeten doorgaan tot op het ogenblik dat jullie de Fiertel niet meer recupereren ten voordele van een ideologie. Ik vrees echter dat het verloren moeite is.


Erik Tack wijzigt wat aan een cartoon en denkt dan dat hij tegemoet komt aan de vraag van zovele Ronsenaars om te stoppen met het misbruik van het meest authentieke dat deze stad nog rijk is.

Gelukkig heeft de gemiddelde Ronsenaar net genoeg gestudeerd om in te zien dat de wijzigingen die werden aangebracht aan de cartoon niets meer zijn dan een geste. Natuurlijk blijven jullie verwijzen naar de Fiertel. Dus, het weze zo.

Vooral op de verkiezingsavond viel het me op dat mensen me aanspraken over de open brieven. Sommigen vroegen me of er nog zouden volgen. Schrijven om te schrijven is niet mijn ding. Ik hou het daarom op deze laatste brief.


Ik ga je niet meer vragen die bewuste cartoon te verwijderen van jullie site. ‘t Staat er goed. Vele Ronsenaars hebben begrepen dat het echt niet kan.

Maar de positieve wijze waarop een aantal mensen me vermeldden hoezeer ze het hebben gewaardeerd dat ik het heb opgenomen voor De Fiertel, deed me besluiten om verder te werken aan De Fiertel.


Met een aantal mensen gaan we ons nu rond de tafel zetten om de Fiertel te geven waar de Fiertel recht op heeft.

Het interactieve Fiertelmuseum moet er komen. Het is een onmisbaar een belangrijk onderdeel van de heraanleg van de hele Sint-Hermes-site. Doen jullie maar lekker negatief. Vele mensen en verenigingen zijn bereid te ijveren voor een positief project.

Dit project moet deze fantastische eeuwenoude traditie ondersteunen en uitdragen tot ver buiten onze stadsgrenzen. Een plaats waar mensen van overal kunnen aanvoelen wat deze traditie betekent voor ons, Ronsenaars.


Een omgeving die tot erfgoed van deze stad behoort, zal worden ingericht en zal worden verbouwd om de waardevolle en rijke traditie van de Fiertel te delen met de wereld rondom ons. Een locatie die aan kinderen en mensen uit de onderwijswereld de mogelijkheid biedt om interactief de geschiedenis van onze Fiertel te ervaren en te onderwijzen.

De Fiertel staat in essentie gelijk aan solidariteit. Iedereen gaat samen op weg. De Fiertel behoort niet toe aan de dragers, belders of aan één of andere gilde. Ook niet aan één godsdienst. Neen.


De Fiertel is een uitgelezen kans om Ronse te tonen aan de wereld. Wie De Fiertel bemint, weet dat het een opportuniteit is om anderen te leren kennen en te leren begrijpen.

Laat alle mensen maar ontdekken hoe mooi en hoe belangrijk dit eeuwenoude gegeven is voor onze stad. Hopelijk kennen wij de moed om de eerste stap te zetten. Dat zij de kracht mogen vinden mee op weg te gaan.

De Fiertel wordt altijd mooier. Zeker weten.

Genegen groeten,

Wim Vandevelde

Fierteldrager