26 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (153)

VLD RONSE GEINFILTREERD DOOR VLAAMS BELANGFANS

VLD JONGERENVOORZITSTER NATASCHA MEEUWS:

SAMENWERKING MET VLAAMS BELANG TOTAAL UITGESLOTEN

De Nieuwe Ronsenaar is in het bezit van een intern VLD-Ronse document van 28 maart 2006 waarin de deur wordt dichtgesmeten op het Vlaams Belang. Ondermeer de kopstukken Patrick De Dobbeleer, André Deruyver en de jongeren Tom Deputter, Natascha Meeuws, Fanny Moerman en Xavier Demets maar ook de lijstmaker Hugo Vervaeke tekenden eigenhandig volgende tekst:

‘De leden van het partijbestuur en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 bevestigen hiermee de beslissingen bepaald door VLD-Nationaal omtrent de samenwerking met het Vlaams Belang te zullen respecteren en geenszins hiervan af te wijken.’

Jongerenvoorzitster Natascha Meeuws wil De Nieuwe Ronsenaar hierover nog apart hetvolgende kwijt :

‘Sinds maart moet onze partij opboksen tegen geruchten die doodleuk door sommige mensen worden verspreid in de pers, bij huisbezoeken en in de wandelgangen dat onze kopman en onze partij een rechtse koers vaart en niet zal nalaten met extreem rechts samen te werken.

Het enige juiste is dat wij te Brussel, op het Nationaal hoofdkwartier van de VLD, gehoord zijn en daar de echte bewijzen hebben neergelegd. En de enige tastbare feiten zijn dat wij als VLD zijn herkend. VLD die staat voor de echte principes van het liberaal zijn, met ethisch linkse en economisch rechtse standpunten.

Zoals Herman De Croo ooit in een debat op de VRT zei, het gaat zelfs niet over het cordon sanitaire, maar wel dat wij, liberalen, staan voor vrijheid en zelfontplooiing van het individu en dit gedachtegoed druist in met deze van het Vlaams Belang.

Er zijn geen raakpunten en dit maakt samenwerking onmogelijk. Iedereen die ooit deel uitgemaakt heeft van onze partij zou geacht zijn dit te weten.’

Infiltratie extreem-rechtse elementen in bestuur

Diegenen die zich dus nu al binnen de partij verheugen over een triomf van extreem-rechts in Ronse, meer bepaald van Erik Tack hebben dus blijkbaar nog altijd niet door dat ze op de verkeerde plek zitten en de nieuwe gemeentewet hoe dan ook overloperij na de verkiezingen verbiedt.

Wie zich in de coulissen van de VLD - voorbarig - tot schriftelijk toe in mails in ons bezit meent te kunnen verheugen over een succes van het extreem-rechtse racistische ideeëngoed in Ronse (waarbij Het Vlaams Belang met naam en toenaam genoemd wordt ) destabiliseert aldus blijkbaar niet alleen zijn eigen liberale vrienden maar speelt voor waterdrager van de partij van Erik Tack.

De Nieuwe Ronsenaar beschikt op vandaag over voldoende bewijsmateriaal om deze infiltratie van de VLD Ronse door extreem-rechtse Erik Tack OPENLIJK toegenegen bestuursleden te staven.

Hoogtijd dat de nationale partijtop deze 'geparachuteerde' extreem-rechtse mollen, die al voor scheuring en ravage hebben gezorgd in VLD Ronse eindelijk eens ontmaskert en terugfluit.

Een spoedingreep van staatsman Herman De Croo lijkt hier aangewezen om deze manipulatie stil te leggen.

Het is alvast een bemoedigende gedachte te zien en te beseffen dat de jongeren van de VLD dit perfect hebben begrepen. Het siert ook Natascha Meeuws dat zij als jongerenvoorzitster hierin klaar ziet, ook klare taal spreekt en haar nek durft uitsteken samen met de kopman Patrick De Dobbeleer en haar jongerencompanen.