23 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (149)


HEROVERT PROGRESSIEF RONSE

MET DEZE VOLKSJONGEN

HET BURGEMEESTERSCHAP ?

GUNTHER GAAT VOOR SJERP

DE POPULAIRSTE SINDS ORPHALE

In Het Laatste Nieuws van vandaag schept Gunther Deriemaker voor het eerst onomwonden klaarheid omtrent het burgemeesterschap. Op een vraag van onze doorgewinterde perscollega Marc Deventer wat er gebeurt wanneer de Sp.a als grootste partij van de huidige meerderheid uit de verkiezingen komt, antwoordt Gunther, de meest populaire Ronsese volksjongen sedert Orphale Crucke, onomwonden: ‘Dan word ik burgemeester.’

In de strijd om het Ronsese burgemeesterschap had Luc Dupont prompt het voortouw genomen door te stellen dat hij ‘burgemeester wou zijn of niets’. Gunther Deriemaker had daar als Sp.a-Groen-kopman aavankelijk heel bedachtzaam op gereageerd door te stellen ‘dat het eerste woord hierover nog altijd bij de Ronsese kiezer zelf ligt’.

Hij werd hierin bijgetreden door Sp.a-voorzitter Tijl Bondue. De Sp.a liet zich toen duidelijk niet opjutten door de strategie van Luc Dupont die zichzelf iets te overduidelijk in pole position werkte en hiermee al meteen het belangrijkste punt voor latere meerderheidsonderhandelingen naar de prullenmand mikte.

En ieke en ieke en ieke

Voor Luc Dupont was veel bespreekbaar, behalve de verlenging van zijn eigen mandaat. Daarover bepaalde hij en geen ander de agenda. Het leverde hem binnen zijn eigen CD&V achter de schermen sindsdien overigens ook al enige nervositeit op, omtrent de verdeling van de resterende mandaten.

Velen vinden zichzelf daarvoor bij de CD&V geroepen, iets te weinigen dreigen er hun zin krijgen. Les places seront chères. Agnes Van Crombrugge, tot dusver eigenlijk de populairste van de CD&V en nièt Dupont (al kan dat nu veranderen), wil bijvoorbeeld namens haar vele kiezers ook wel eens iets vernemen over hààr eigen garanties. Als het even kan: op papier.

De kloof weer dichten

Maar wat dus als de Sp.a zijn coalitiepartner CD&V voorbijsteekt en Gunther Deriemaker als de meest populaire man van Ronse naar voren komt? (Welteverstaan bij die partijen die samen de coalitie willen voortzetten).

Er dient hierbij vooral niet uit het oog te worden verloren dat het verschil in stemmen tussen socialisten en CD&V vorige keer op minder dan honderd stemmen werd geteld. Peanuts.

Gunther Deriemaker beschikt alvast over een pak troeven om alle, zoniet vele socialistische kiezers terug te halen. Hij is geen man van kleine machtsclans. De oude - door die clans misnoegde - garde weet dat, zorgt er ook voor dat het geweten is.

Als volkse goedlachse kerel groeide Deriemaker helemaal vanuit zichzelf naar de kop van de lijst. Wie hem nu probeert vast te pinnen op zijn minzaamheid, zijn open en innemend karakter, zijn charisma en zijn onveranderlijke échte vriendelijkheid moet vooral goed weten dat het precies dàt alles is geweest waaraan het de socialistische voormannen, of wie daar zo graag wilden voor doorgaan, sinds Orphale Crucke zo hard ontbroken heeft.

Deriemaker is een echte volksmens. Een doorzetter die niet zomaar op zijn kop laat zitten. Geen zachtgekookt eitje. Men vergisse zich daar vooral niet in. Een vastberaden jongen die de harde politieke stiel van jongsaf heeft kunnen leren. Een echte vertegenwoordiger van het volk: cum laude geslaagd aan de Street University. Een jongen die je niks meer moet wijsmaken en die zich door niks of niemand laat inpakken.

Langverwachte rode raaf

Gunther Deriemaeker laat zich dan ook niet van zijn stuk brengen door de dino’s van de macht die de partij van 13 naar 7 zetels degradeerden. Heel wat socialisten hebben begrepen dat Deriemaker de langverwachte rode raaf is die hen de zetels kan teruggeven die de razend populaire Crucke destijds had weten te veroveren maar die sindsdien jammerlijk verloren gingen in de kloof met de kiezer.

Het moet gezegd dat voorzitter Tijl Bondue er bovendien aardig in geslaagd is om de socialisten van Ronse hiertoe ook de sterkste lijst sinds de afgelopen twee bestuursmandaten mee te geven. Zijn geslaagde mix van rood en groen, van jong en oud, van vrouw en man, is iets waarover al wie zich in Ronse solidair progressief en milieubewust noemt alleen maar kan verheugen. Dit is de sterkste progressieve lijst sinds decennia.

Als progressief Ronse één keer en voorgoed het extreme reactionaire racistische gedachtengoed afblokken wil, dan is het met deze lijst aangevoerd door deze integere en bekwame Ronsese volksjongen.

Ronse heeft aan Deriemaker de meest populaire Ronsese volksjongen sinds de tijd dat Orphale Crucke zijn partij op een paar tientallen stemmen van de absolute meerderheid tilde.

Net als Orphale slaagt Gunther erin om van zijn voornaam en zijn glimlach zijn sterkste troeven te maken. De strijd om de sjerp belooft dus nog boeiend worden.

----------------------------------------------------------------------
* Meer over Gunther Deriemaker en de andere Sp.a -kandidaten leest u op: www.guntherderiemaker.be , www.s-p-a-ronse.be.tt
en www.bjornbordon.be