20 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (147)

SHAME AND SCANDAL IN RONSE..

TACK BESCHULDIGT RONSESE POLITIE ACHTERHOUDEN INFORMATIE

HOE PROMOOT JE JE MILJOENENMANDAAT OP DE RUG VAN DE RONSENAARS?

In zijn verkiezingsproza presteert Erik Tack het vanuit zijn parlementaire onschendbaarheid noch min noch meer om de Ronsese politie laag te beschuldigen ...van het achterhouden van informatie naar de Ronsenaars toe.

Schrijft Tack onomwonden in zijn verkiezingsverschijnsel ‘Leefbaar Ronse’ :

‘Dagelijks worden wij, ook in onze stad, geconfronteerd met onveiligheid: handtasdiefstallen, inbraken, vechtpartijen, verstoren van de jeugdfuiven, vandalisme, autodiefstallen…Deze informatie bereikt dikwijls de bevolking niet eens omdat er een informatiestop van de politiediensten naar de pers toe bestaat.’

Volgens Tack is het hiermee de bedoeling de bevolking onwetende te houden over de evolutie van de criminialiteit.

Tack: ‘De bevolking mag het niet weten.’

Lukraak schieten met scherp

Op geen enkele manier staaft Tack deze beschuldiging aan het adres van de Ronsese politietop en het hele korps echter met enig cijfermateriaal. Ook ontbreken hierna de bewijzen die zijn beschuldiging op de een of andere manier zouden kunnen hard maken.

Evenzeer ontbreken getuigenissen van persmensen die de beweringen van Tack kunnen staven of bijtreden.

Evenzo ontbreekt het minste bewijs of de kleinste aanwijzing dat uitgerekend hier in Ronse artikel 18 van de Belgische Grondwet dat de persvrijheid op het grondgebied garandeert door welke beëdigde beleidsman of ambtenaar of door wie dan ook zomaar met de voeten zou worden getreden.

Er is me zelf (als erkend beroepsjournalist sinds meer dan dertig jaar , erkenningsnummer N 939 ) hierover geen enkel protest van de Belgische Beroepsunie van Journalisten bekend. Laat staan een nota of protest van mijn maats van de Ronsese Persbond, noch van hun voorzitter. Noch las ik hierover tot vandaag enige case-tekst in de journalistieke vakpers.

Gebakken lucht

Met andere woorden: gebakken lucht en pure volksmisleiding. Holle beschuldigingen. Andermaal met als enig doel om bij de Ronsese kiezer de perceptie van onveiligheid aan te zwengelen.

Tack wil eens te meer bij de Ronsenaars op een gratuite manier en ten koste van hard werkende politiemensen de illusie wekken dat er een soort vermeend complot van stilzwijgen bestaat tussen de politietop, de burgemeester en het lokale bestuur en een hierin berustende pers en lakse magistraten.

Hij blameert hiermee tegelijk zowel de uitvoerende macht, de rechterlijke macht als de pers zelf, de zogeheten vierde macht.

Deze praktijken zijn de Ronsenaars allicht bekend uit de recente Belgische geschiedenis en ze hebben een naam: scandalitis.

Aan de ene kant beschuldigt Tack de Ronsese politie van gesjoemel met informatie. Aan de andere kant verwacht de kampioen van de zerotolerantie en grote doemscenarist van diezelfde politie: ‘een streng en vastberaden politie-optreden met daaraan gekoppeld het correct optreden van justitie.’

Tack in zijn nieuwste rol als de ultieme behoeder van de pers, als de klokkenluider van informatie verzwijgende en dus desinformerende Ronsese politiemensen en als de strenge toezichter op de correcte werking van de Oudenaardse magistraten?

Het is teveel tegelijk voor woorden.

Ronse promoten met vuiligheid

Maar het mooiste hadden we nog niet gehad. Want wat verderop in zijn schandaalkrantje vindt de grote doemspuiter van Ronse (in een overigens erbarmelijk Nederlands) ‘dat Ronse er alles moet aan doen om zich een positief imago te bezorgen in plaats van het negatieve imago dat het in Vlaanderen heeft als de stad waar veel Frans gesproken wordt of ook de stad waar zovele vreemdelingen wonen’.

Als er nu toch wel één man de afgelopen jaren voor dat negatief imago geijverd heeft door de Ronsenaars systematisch tegen elkaar op te jutten in Ronse zelf en de perceptie van Ronse elders negatief aan te zwengelen om er zijn voordeel mee te doen met een miljoenenmandaat (12 miljoen en een vet pensioen) in het Vlaams parlement waar hij zijn eerste promotie van Ronse nog waarmaken moet , dan wel : Tack zelf.