14 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (143)

DE ETALAGE VAN OMER PEVENAEGE

Geachte Heer ,

8 oktober nadert nu snel en omdat ik niettegenstaande U uitvoerige artikels hieromtrent noch niet had beslist wie het twijfel achtige genoegen zal hebben dank zij mijn stem door de Vaderlandse driekleur omgord zijn postérieur in het pluche van de burgemeesterszetel dezer vroede stede te mogen nedervlijen was ik eens op het onderzoek gegaan wie dan wel de
kandidaten van de respectieve partijen mogen wezen. Zijn de notabelen onzer stad dank zij de regionale televisie, de gazetten in het algemeen en die van Uw in het bijzonder, maar ook van wege hun onverdroten inzet voor onze wederzijdse belangen gemeen goed geworden, dan zijn vele andere kandidaten illustere onbekenden. Welnu, wat ik op de bladzijden van de VLD heb gelezen deed mij staand te Pede naar mijn pen grijpen en de haren ten berge rijzen. En wel door toedoen van wat de lijstduwster van deze partij durft te publiciëren! Geen idee of deze wakkere dame door het bloed verwant is met onze vroegere burgemeester. Hoewel, het zou mij verwonderen, gezien door haar aderen al licht het blauwe bloed stroomt. Maar goed, waarvoor ik Uw schrijf: Deze dame, zelf zelfstandige wezende, publiciteert met volgende slogan: "Omdat zelfstandigen beter verdienen"! Dit terwijl onze kleine middenstanders het al zo moeilijk hebben om te kampen met hun kwalijke reputatie van goede verdieners en belastingontduiking! Getuige de vele controles van BTW en andere! Een dergelijke slogan hanteren is toch hemeltergend, ook al is het natuurlijk waar dat een gewone werkmens zijn pree heel wat minder is. Maar men mag daarbij niet alleen bij de nuchtere cijfers blijven zitten! Immers, daar wordt geen rekening gehouden met al de uren die onze vlijtige commerçanten in hun zaken steken teneinde noch beter hun klandizie te pleizieren! En steeds in de weer voor betere kwaliteit en een vlotte en vriendelijke bediening! En alle dagen open, zelfs op zaterdag en zondag met uitzondering van de donderdag waarop het sluitingsdag is! Ik hoef het Uw toch niet te vertellen welke negatieve beïnvloeding dergelijke slag zin kan hebben op het koopgedrag van de gemiddeldde klant? Ik heb dan ook onmiddellijk van onze voorzitter van de Unie van Handelaren en Neringdoenders geëist dat aan deze gemiste toestand pijl en park zal worden gesteld als ook tevens deze brief naar Uw want ik weet dat Uw dergelijke schandalen in U Gazet graag voor het voet licht brengt.

Vriendelijke groet van wege U commercieel verontruste

Pevenaege Omer

PS. Ik bemerk dat Uw mijn laatse bijdragen op Zondag publicieert. Graag kreeg ik van Uw de bevestiging dat Uw dit in de toekomst zal blijven doen. Zodoende kan ik dit dan aan mijn gestaag groeiende schare aan vrouwelijke fans van de K.B.G. mededelen, zodat deze niet meer om de haver klap voor niets U gazet open doen.

Antwoord van DeNiRo: Geachte heer Pevenaege Omer, voor niets is deze gazet alle dagen: een kleine zefstandige verdient beter. We willen uw vele groepiets niet laten wachten tot zondag op uw laatste bijdrage. Uw laatste? Hopelijk niet! U blijft hier welgekomen met uw autobiologie en andere memories.