12 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (141)

Van woordbrekers, overlopers en arrangeurs

DE SCHAAMTELOOSHEID VOORBIJWie vroeger van partij veranderde, werd simpelweg een overloper genoemd en daarom doorgaans genadeloos afgestraft door de kiezer. Sindsdien blijkt het hoppen van de ene partij naar de andere voor kandidaten echter een nationale sport geworden.

Niet alleen voor kandidaten trouwens. Opiniepeilingen beloven ons dezer dagen scherpe verschuivingen van weglopende en terugkerende kiezers.
Gemeenteraadsverkiezingen bieden met hun multiple choice van allianties, kartels en splinterpartijtjes zonder nationale structuur dan ook de ideale voedingsbodem voor partijshopping.

Alleen de laatste idealisten kijken er nu nog echt van op wanneer bijvoorbeeld een prominent voorvechter van de afschaffing van de faciliteiten in Ronse plots ongegeneerd ‘meertalig’ naar de kiezer toestapt. Het gaat blijkbaar niet langer om geloofwaardigheid maar om het stemmen rapen. Gelijk hoe en gelijk waar.

Maar nog hadden we alles niet gehad: vandaag wordt overlopen van de ene partij naar de andere....tot referentie verheven en gebezigd als aanbeveling bij de kiezer.
Stem voor mij, ik ben een goed overloper.

Wij houden woord…

Een sterk staaltje van dergelijk politiek opportunisme krijgen we in de weekbladpers vandaag vanwege Paul Carteus, kandidaat op de lijst van CD&V. Boven de slogan ‘Wij houden woord’ bestaat Carteus het om zich als CD&V kandidaat te profileren met als referentie : Oud voorzitter van de NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie). Yves Van Hamme, ook een CD&V kandidaat doet exact hetzelfde als ‘oud bestuurslid NVA'.

Tja, what’s in a word?

Misschien moeten Frans Vandenbossche, Johnny Verledens en Leonel Rubbens van GBIC dat ideetje wegkapen. Dan kunnen ze zich op hun beurt bij de verbouweeerde Ronsenaar profileren als respectievelijk gewezen voorzitter, politiek secretaris en penningmeester van de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD).

Voor Frans kan daar dan nog bij: prominent voorvechter Vlaamse zaak, trouw lid van Marnix, lid Davidsfonds. Et j’en passe.

Ook voor Joost Hysselinckx liggen de profielschetsen nu zomaar voor het rapen. Voormalig boegbeeld Vlaams Belang. Bijna VLD-kandidaat. Kopman NVA.

Blauwe geschelpte

André Deruyver komt als voorzitter van KSK en oprichter van het 8-mei comité bij dit alles al bij al nog goed weg. Al is het niet zo duidelijk of dat bewogen KSK-voorzitterschap van hem het echt wel als referentie zal doen bij de kiezer.

Allicht kan zijn presidentschap van de Beroepskamer van de Belgische Duivenbond hem meer melkers opleveren.

André is behalve advocaat tussen haakjes ook licentiaat klinische psychologie. Misschien komt dat diploma hem nu van pas om de hevige verkiezingskoorts bij sommige van zijn concurrenten te behandelen.

Tacktiek in het duister

Is wat we hier schrijven nu 'antipolitiek'? Vergeet het. Erik Tack is met zijn Vlaams Belang alvast de slechtst geplaatste om bij de Ronsese kiezer eer te halen uit de uitschuivers van die paar overlopers en onstandvastigen in de meerderheidspartijen.

Zelf ageert hij immers het liefst achter de schermen. Deze duistere Tactiek past in zijn verwoede poging de macht van de meerderheid te breken, contacten te leggen en steun te zoeken bij kandidaten van de meerderheid van om het even welke partij. Op de Spa-Groen, zijn natuurlijke politieke tegenstrevers na natuurlijk.

Bedoeling : de macht in Ronse met om het even wie. Tack is bijvoorbeeld de man die in volle verkiezingscampagne wel eens graag met Agnes Van Crombrugge wil praten. Er hoeft geen tekening bij waarover.

Bij ons weten is er overigens geen enkele kans dat Agnes na de verkiezingen met of zonder mandaat ingaat op de machtsavances van Tack...

Als de liberalen van Patrick De Dobbeleer nu ook nog eens formeel 'geruchten' omtrent een mogelijke toenadering tot Tack na de verkiezingen ontkennen, dan heeft iedereen klare taal gesproken voor de kiezer van Ronse.