07 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (137)

BELANG VAN RONSE EN NVA SAMEN NAAR DE KIEZER

JOOST HIJSSELINCKX KOPMAN NIEUW KARTEL

BELANG RONSE/N-VA : VLAMINGEN VOOR RONSE


Gewezen Vlaams Belang boegbeeld Joost Hijsselinckx, die eerder al een mislukte overstap probeerde naar de VLD, wordt nu kopman van een nieuw kartel tussen zijn partij Belang van Ronse en De Nieuwe Vlaamse Alliantie (NVA) van Chantal Thijsman.

Onder de naam Belang Ronse/ N-VA trekt Hijsselinckx een kartel waarvan we u hierna in primeur de negen namen geven:

Joos Hijsselinckx (53), zelfstandig optieker

Chantal Thijsman (48), pleegouder

Daisy Guelly (21), studente journalistiek

Stef Leyn (42) armoededeskundige

Sarah Mastin (21) Gegradueerde in de orthopedagogie

Dany Vanavermaete (53) Bruggepensioneerd textielarbeider

Veerle Desmet (32) A1 textiel

Thomas Hijsselinckx (24) zaakvoerder

Andrew MCDonald (43) zelfstandig vertaler


Mislukte alliantie

De NVA wou eerst in kartel met de CD&V. Die onderhandelingen sprongen af omdat de CD&V zich verzette tegen de kandidatuur van kersvers gemeenteraadslid Stef Leyn die in een vorig leven ooit op een Vlaams Blok lijst stond maar sindsdien volledig afstand nam van dat ideeëngoed.

De door de CD&V gehanteerde terminologie over Leyn (‘eens besmet, altijd besmet’) tijdens de laatste kartelonderhandeling was er toen duidelijk teveel aan.

In een poging om de 'collaterale' schade te beperken recupereerde de CD&V inmiddels mede-onderhandelaar en toenmalig NVA-voorzitter Paul Carteus op haar eigen lijst.

Tegen de versnippering

Omdat de versnippering van het politieke landschap enkel bijdraagt tot verdere polarisering van de samenleving, bleef de NVA zich niettemin openstellen voor onderhandelingen met anderen.

Uit gesprekken met Joost Hijsselinckx bleek samenwerking mogelijk. Beide Vlaamse partijen hebben mekaar nu gevonden in de complementariteit van hun programma’s.

De Nieuwe Ronsenaar heeft het genoegen u, beste bloglezer, zoals beloofd en nog eerder dan gehoopt, hierover als eerste te informeren nadat we de afgelopen uren onze informatie hard konden maken.