06 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (136)

GEEF POL KERCKHOVE WAT 'GOD' TOEKOMT...

De Campusgesprekken

Een kijk achter de schermen

Het begon allemaal in het crematorium


Op het Wieties-debat van zondag verwees burgemeester Luc Dupont naar de contacten van zijn bestuur met de Universiteit Gent om van de Campus Burgerlijk Ziekenhuis een site voor Onderzoek en Innovatie te maken.

De Nieuwe Ronsenaar neemt u mee voor een kijkje achter de schermen en vertelt u hoe die gesprekken eigenlijk tot stand kwamen.


Chris Coenegrachts is behalve de directeur van het Crematorium Westlede in Lochristi (voor vele Ronsenaars helaas de laatste reisbestemming) in de levende wereld ook de echtgenoot van Kathy Vancauwenberghe. Zij is de zuster van rector Vancauwenberghe van de Gentse Universiteit.

Wie ook in het directiecomité en de Raad van Bestuur van dat Crematorium zetelt, is Pol Kerckhove. Het is dus Pol Kerckhove die de gesprekken langs deze weg discreet op gang trok. Kerckhove is voorzitter van het OCMW. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is de eigenaar van de Ronsese voormalige ziekenhuisgebouwen.

Loslippige gouverneur

Op vraag van rector Vancauwenberghe werd de Oost-Vlaamse gouverneur Denys bij de gesprekken betrokken. Hij was het die de discretie over de nog lopende onderhandelingen doorbrak en er als eerste publiekelijk mee uitpakte op de opening van Villa Carpentier.

Aan Ronsese zijde werden zowel Luc Dupont als KMO-ambtenaar Bart Wallaeys van bij het begin door Kerckhove bij de gesprekken betrokken. De samenwerking onder de Ronsenaars verloopt overigens naar verluidt perfect.

Binnen binnen enkele weken wordt daarover ook meer nieuws verwacht. In deze pre-electorale tijd, waarin elke politicus geneigd is om vooral te willen scoren bij de kiezer, is het alvast goed en correct de ‘electorale perceptiekoorts’ bijtijds te duiden met de feiten...