06 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (135)

EXCLUSIEF NIEUWS

RONSESE KIEZERSKAARTEN WORDEN ALWEER HERSCHUD

DIT WEEKEND OOGT HET POLITIEK LANDSCHAP VAN RONSE WEER HELEMAAL ANDERS

Er is naar het eind van deze week een nieuwe nieuwsbom op komst die het politieke landschap van Ronse alweer opmerkelijk zal hertekenen. De kaarten voor de Ronsese kiezer worden dan andermaal weer eens grondig herschud.

We kunnen onze lezers nu al als eerste melden dat het om belangrijk positief nieuws gaat : zowel voor de Renaixance van Ronse als voor de verdraagzaamheid en de democratische weerbaarheid van onze stad.

Wie dus dacht dat we met de scheuren bij liberalen en bij extreem rechts, plus het mislukte kartel van CD&V en NVA alles al hadden gehad, zal naar het eind van de week zijn mening moeten herzien.

Alleen de bescherming van onze bronnen belet ons vanuit onze journalistieke deontologie voorlopig hierover meer details te publiceren.

Maar beloofd: u heeft die van ons tegoed later op de week.

In afwachting:

Ien Roonse ees dat iet
Daad’n vinde nieverst niet