03 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (133)


WIETIES-DEBAT:

DUPONT DROOGT UITDAGER TACK AF

SCOORT MET VRAAGJE OVER INHOUDLOOS PARLEMENTAIR MANDAAT

JOOST HYSSELINCKX MAAKT VRIJDAG EIGEN LIJST BEKEND


Met harde cijfers en vlijmscherpe vragen over Ronse is Standaard-journalist Guy Tegenbos er vanuit zijn vakmanschap en jarenlange Wetstraat-ervaring perfect in geslaagd om in het Wieties-debat vanavond helemaal door te stoten tot de kern waarrond de verkiezingen in Ronse draaien.
In het lang verwachte duel tussen de Ronsese politieke leider Luc Dupont en zijn rivaal en uitdager Erik Tack slaagde de doemdenker van het Vlaams Belang er op geen enkel moment in de burgemeester van Ronse ook maar één keer in verlegenheid te brengen.

UG Campus in Ronse

Het tegendeel was waar. Dupont droogde Tack rustig af met dat ene vraagje wat Tack in het Vlaams Parlement al die tijd eigenlijk voor Ronse al gedaan heeft. Daarna toonde Dupont kalm maar genadeloos efficiënt aan hoe Tack in de gemeenteraad van Ronse telkens weer aandringt op maatregelen die hij, als ze dan genomen worden zelf als eerste afbreekt.
Bij een stemming onder de aanwezigen klopte Dupont zijn uitdager dan ook met meer dan het dubbel aantal stemmen (53 voor Dupont, 23 voor Tack).

Guy Tegenbos leverde de Wieties met zijn hardnekkig volgehouden gevraag overigens een mooie primeur op. De onderhandelingen tussen de Gentse Universiteit en de stad Ronse over een Innovatiecampus op de site naast het voormalig Burgerlijk Hospitaal zitten volgens burgemeester Dupont nu in een ver gevorderd stadium.

Guy Tegenbos gaf een sterk staaltje statistische onderzoeksjournalistiek ten beste met Ronsese cijfergegevens (u vindt die via www.vlaanderen.be). Zijn boekdelen sprekende analyse van de vervaarlijk opstekende Ronsese kansarmoede liet ook wel beterschap verhopen naar de komende jaren toe. Ronse heeft groeipotentieel, wordt in de nabije toekomst een stad van jonge mensen. Aan de beleidsmensen om hierop in te haken.

Beleidsinitiatieven versus grieventrommel

In het eerste deel van het debat legden alle kopmannen hun prioriteitenlijsje op tafel. De Ronsenaars krijgen die de komende dagen ongetwijfeld tot vervelens toe in de strot geramd. We besparen ze u hier. Dupont en zijn partners van de meerderheid zetten op een rij wat ze zoal gerealiseerd hebben en wat er met het Strategisch Plan nog zit aan te komen. Tack namens Het Vlaams Belang en Joost Hijsselinckx namens Het Belang van Ronse draaiden nog eens aan hun welbekende grieventrommel omtrent migranten, veiligheid en faciliteiten.

Hijsselinckx greep overigens het druk bijgewoond Wieties-debat aan om via zijn medestanders op de parking van de Fiertel inmiddels ook al de kop van zijn lijst te bekend te maken: hij krijgt voor zijn Belang van Ronse het gezelschap van Daisy Guelly, Veerle Desmet en Dany Vanavermaete. Vrijdagavond wordt zijn volledige lijst voorgesteld in Den Artiest.

Weg met de faciliteiten

Heet van de naald hierna voor onze bloglezers een paar opmerkelijke quotes.

Luc Dupont: ‘De CD&V is tegen de faciliteiten. Ze zijn nefast voor onze stad en zadelen Ronse op met migranten en vierde wereld uit Wallonië. De faciliteiten zijn nu de voornaamste oorzaak van de kansarmoede. We passen de wet strikt en beperkend toe. Volgend jaar zijn er federale verkiezingen. Dan liggen ze op de tafel voor een nieuw regeerakkoord. We zullen blijven ijveren voor de afschaffing ervan.'


Patrick De Dobbeleer:(in een vraag aan Rudi Boudringhien): ‘Ik zou eens willen weten waarin u socialer bent dan de VLD. En hoe dat zit met die meertaligheid van uw partij?’

Rudi Boudringhien: ‘Er is bij de VLD aan alle kandidaten gevraagd of ze bereid waren om desnoods een nieuwe meerderheid te maken met het Vlaams Belang. Twee kandidaten verklaarden zich hiertoe akkoord: Deruyver en Veys. Daarna is er toenadering gezocht met Joost Hysselinckx. Dat noem ik pas rechtse sympathieën.'

Luc Dupont: ‘Erik Tack is al Vlaams Parlementslid sinds 2004. Welk initiatief heeft hij daar al genomen voor Ronse? Hij weet zeer goed dat een inschrijvingsstop niet kan.’

Erik Tack: ‘Migratie is een federale materie. Ik kan daar niks aan doen. Ge kunt onmogelijk de minister interpelleren over zaken van lokaal belang.’

Chantal Thijsman (NVA): ‘Er is hier nog altijd een Franstalige school. Dat geeft migranten en ander nieuwkomers een verkeerd signaal.’

Twee hermafrodieten

Gunther Deriemaker: ‘De VLD wil de belastingen naar beneden. Maar wat doen we dan als binnen twee jaar ons geld op is?’

Rudi Boudringhien: ‘Als de VLD het goed meent met de migranten, waarom zetten ze dan hun migrante-kandidate op een totaal onverkiesbare 19de plaats?’

Patrick De Dobbeleer: ‘Ik stond vorige keer zelf 16de en geraakte verkozen.’

Joost Hysselinckx: ‘Gunther en Rudi zitten hier gelijk twee hermafrodieten. Ze vrijen mekaar op. Caresser dans le sens du poil. Leg u op de trappen van het OCMW en zorg dat er geen steuntrekkers meer bijkomen. Of leg u boven de Kruissens over de weg dat er een file van komt tot aan het Martelarenplein. Dan zal er misschien aandacht zijn voor de ontsluiting.'

Duitse Opera

Erik Tack:’Ik ging onlangs in Duitsland naar de Opera. De lijsttrekker van de christen-democraten vertelde daar op de televisie dat kansarmoede te maken heeft met immigratie. Wie hier wil komen wonen, moet ertoe verplicht worden de taal te leren en zelfs liefst in het thuisland voor hij naar hier komt. Integratie is niet genoeg, er moet assimiliatie komen. Als ik om vier uur naar de schoolgaande jeugd kijk, dan zie ik dat ze apart elk hun weg naar huis gaan.’

Luc Dupont: ‘Tack doet altijd hetzelfde. Hij kaart problemen aan en als we die aanpakken, valt hij ons aan op de oplossingen die we brengen. We hebben hier hard gewerkt aan de veiligheid. We hebben een jeugdwerkloosheidsplan, we hebben een Ondernemerscentrum voor sociale en reguliere economie en we gaan de leegstaande Campus van het ziekenhuis een nieuwe bestemming geven. Er zijn verregaande gesprekken met de Universiteit van Gent voor een Campus voor Innovatie en Ontwikkeling.'

Het debat legde haarfijn bloot hoe op zes weken van de verkiezingen de kaarten geschud liggen. Luc Dupont gaat unisono met zijn socialistische partner en groen voor de verlenging van zijn mandaat. Hij heeft Ronse een plan voorgelegd en wil het uitvoeren.

Erik Tack probeert al het ongenoegen te kanaliseren maar kon de versplintering van extreem-rechts dus niet beletten. Met zijn vroegere compaan Joost Hysselinckx als kuitenbijter krijgen de malcontenten van Ronse wel degelijk de keuze tussen twee protestlijsten.

Rudi Boudringhien (Gemeentebelangen – Intérêts Communaux) en Patrick De Dobbeleer (VLD) vechten onderling om de blauwe kiezers. Boudringhien profileert zich daarbij uitdrukkelijk als de fidele klusjesman van de meerderheid.

Chantal Thijsman van de NVA presenteert (al bij al heel hoffelijk) de CD&V de rekening voor het mislukte verstandshuwelijk.

Groen gaat consequent en voluit voor zijn eigen milieuthema’s.

Spa scoort met een vastberaden en onwrikbare Gunther Deriemaker (44 stemmen) vanavond dubbel zo goed als de Vlaams Belang-voorman.

Conclusie? Als het succesvol debat van Wieties iets heeft aangetoond, dan is het wel dat Tack het van Dupont nooit kan halen met argumenten. Hij moet het dus hebben van het chagrijn bij dat soort van Ronsenaars die er, op een paar presente companen na, helaas nog niet aan denken een politiek debat, laat staan van Wieties, bij te wonen.