28 juni 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (108)


EERST NOG DIE TSJEVENTRUKEN AFLEREN

TSJEEFKIES TUUPE VUIR ROONSE


Ze zijn jong. Ze geloven met een verfrissend enthousiasme in de Renaixance. Ze noemen zichzelf ietwat ontwapenend en ongecomplexeerd de jonge Tsjeefkies.

Drie jaar geleden ondernamen ze een zoveelste chronische poging om de jongerenwerking van de moederpartij een nieuw elan te geven. Naar eigen zeggen hebben vijftig jongeren aldus bij hen de moedige stap gezet naar nieuw politiek engagement voor Ronse.
‘Om Ronse mooier en beter te maken’, zo luidt hun motivering.

Negen onder hen staan nu al als kersverse kandidaten op de lijst voor oktober. Klaar om hun stempel te drukken op het Ronse van morgen.
Angelique Syroit, Ignace Michaux, Fanny Verheyen, Jean-Frederick Botteldoorn, Isabelle Stockman, Christophe Fort, Jessica Hoogstoel, Silvie Van Overmeeren zijn allemaal jong en steken hun nek uit bij de kiezer. Het siert hen. Anderen geven hun studies nog even de voorrang maar zetten zich daarom niet minder verdienstelijk in achter de schermen.


JE WORDT OUD JAN

Al bij al is dit een knappe ploeg jonge Ronsenaars bijeen die van CD&V-voorzitter en jeune premier Jan Foulon sans pardon op slag een ouwe jongen maken en van Luc Dupont een grijze wijze.

Ignace Michaux: ‘Omdat we niet willen dat onze voorstellen voor Ronse in de archieven belanden, kiezen wij bewust voor haalbare en realistische voorstellen. Kleine ingrepen, accentverschuivingen die toch een groot verschil kunnen maken.’


HETE PATAT VOOR POL

Mooi. Maar hèt minpunt daarbij is dan wel dat hij er, anders dan bij de Spa, niet in geslaagd is ook maar één allochtone Ronsenaar bij zijn jongerenwerking te betrekken. Laat staan een verkiesbare plaats te gunnen op de lijst zoals dat het geval is met de rechtenstudente Nedia Trabelsi (21) op nr 6 bij de Spa.

Nochtans kan geen enkele jongere van Ronse nu nog langer voorbij aan het gegeven dat dé grote uitdaging voor de komende generaties er precies in bestaat Ronse op een vredevolle en verdraagzame manier in te schakelen in de geavanceerde multicurelele federale staat van de toekomst.

Ignace Michaux kan zich hierbij als jongerenvoorzitter bezwaarlijk verschuilen achter het excuus dat migranten naar zijn partij toe tegengehouden zouden worden door …een religieuze barrière. Die bestaat dan alvast allang niet meer naar het Katholiek ondrwijs van Ronse toe.
De CD&V leunt als waardenpartij bovendien dichter aan bij de drie monotheïstische religies dan welke vrijzinnige of vrijdenkerspartij ook.

Een gemiste kans. Anders dan sommige van zijn schrandere companen in de Jong Cd&V die dat wél inzien, zal Ignace Michaux als (al te) gezagsgetrouwe coming man van zijn partij allicht de laatste zijn om het zelf toe te geven, maar alles heeft te maken met het feit dat de grote jongens van zijn moederpartij de hete patat blijkbaar liever leep doorschuiven naar de socialistische kameraden van de meerderheid. Met Pol Kerckhove in de rol van grote boeman en publieke vijand nummer één van racistisch Ronse.

JONG GELEERD…

Van tsjeventruken gesproken, die heeft stierentemmer Michaux zo te horen in die drie jaar anders ook al behoorlijk onder de knie.

Ignace Michaux: ‘Het opstellen van megalomane en onrealistische droomplannen laten we met veel plezier over aan de concurrende jongerenpartijen.’

En wij die dachten dat alleen de ouwe dino’s van de Ronsese politiek mekaar zo graag bij het nekvel pakten. Boudringhien & Deruyver, Tack & Hysselinckx kunnen straks nog bij deze jonge stierenbedwinger in de leer.


JE BENT JONG EN JE WIL WAT

Maar goed. Hieronder alvast een hoop - interessante - voorstellen uit het plan van de Tsjeefkies.

Nieuw zwembad

Megalomaan of niet: de jongeren willen op termijn een nieuw zwembad in de sportzone.

Propere verenigingen

Een 12-puntenkaart op naam van elke vereniging, voor het recyclagepark. Of gratis weekend(s) voor Ronsese verenigingen.

Tegen eilandjes

‘Allochtonen en autochtonen moeten SAMEN activiteiten organiseren en beleven. Dus wij zijn tegen eilandenvorming’.
(Zie onze commentaar hierop hoger).

Lege panden

In lege etalages moet er ruimte zijn voor kunst of reclame voor grote activiteiten. Fiertelcomité en Cultuurraad deden dit reeds voor.

Telefoonshops en nachtwinkels

De stad moet een reglementering uitwerken zodat er bijvoorbeeld in een straal van x m/km geen tweede mag bijkomen. Aan het opstarten van dergelijke zaken moet een fiscaal prijskaartje hangen of er moet een jaarlijkse rekening volgen.

Betaalbaar vervoer

Blijvende tussenkomst van de stad voor de Buzzy Pass (6-24 jaar). Een Fietsvriendelijke(re) stad, ook voor moto’s en een parkeerroute (P-route). ’

Een thuis voor jongeren

Er zijn de stedelijke gronden aan de Engelsenlaan. Een braakliggend stuk grond van 2 hectaren kan er ingericht kan worden als jongerentrefplaats. Een perfecte uitvalsbasis voor jeugd -of jongerenverenigingen.

Stadsfeestzaal en fuifruimte

De COC moet worden uitgebouwd tot volwaardige stadsfeestzaal. Er moet een degelijke fuifruimte komen voor jongeren op korte en veilige afstand van hun woonplaats.

Exporuimte voor Fiertel en Bommels

Tijd dat Ronse eindelijk beschikt over een vaste plaats waar we al het materiaal, documenten, kledij, archieven, enz… kunnen tentoonstellen over Bommelsfeesten, Fiertel, Ronse in de oorlog, bekende Ronsenaars.