12 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (87)

EXCLUSIEF NIEUWS !

UCL-PROF DISTANCIEERT ZICH VAN MISLEIDENDE INTERPRETATIES

HET ANTWOORD VAN RONSE OP DE VERKETTERING

BURGEMEESTER LUC DUPONT GAAT VOOR DE EER VAN DE RONSENAARS


Toen een Knack-enquête eerder deze week Ronse na Antwerpen verketterde als de meest te mijden stad van Vlaanderen bood De Nieuwe Ronsenaar burgemeester Luc Dupont hier meteen alle gewenste weblogruimte aan die hij nodig achtte om in een volkomen Vrije Tribune namens héél Ronse en alle Ronsenaars zijn antwoord te formuleren op de vernederende media-interpretaties van een hoogst aanvechtbare UCL-enquête. We zijn de burgemeester dankbaar dat hij hierop vanavond ingaat in een gemotiveerd antwoord op de Knack-enquête en dit samen met zijn college en de hele Ronsese administratie onder leiding van stadssecretaris Linda Vandekerkhove.

Hierna geven we dan ook met graagte in nationale primeur dat antwoord van de Ronsese burgemeester Luc Dupont namens zijn stadsbestuur en naar we aannemen ook namens alle Ronsenaars die oprecht van hun stad houden, op de zéér misleidende interpretaties die aan een gekarikaturaliseerde enquête werden gegeven. Met goedkope verdraaiingen en betwistbare ‘variabele parameters’ werd Ronse daarin immers noch min noch meer verketterd als een soort leprozenplek.

De traditionele media die altijd al klaar staan om vooral de miserie van Ronse uit te vergroten en aldus de verzuring onder de bevolking aan te poken, waren er als de kippen bij om Ronse met vette titels op basis van al te voorbarige en zeer betwistbare interpretaties uit te roepen tot flop. We reageerden eerder al op deze demagogische verkettering van onze geliefde stad.

Uit de navraag en het gemotiveerde antwoord van burgemeester Luc Dupont blijkt nu hoe fel UCL-demograaf Thierry Eggerickx…. zich zelf distantieert van al te gratuite interpretaties die Ronse hoe dan ook onherstelbare schade hebben toegebracht en die alle Ronsenaars ‘tuupe’ tot diep in hun hart hebben gekwetst.

Het paradijs in Vlaanderen?

Met ontsteltenis hebben wij in Knack van 10 mei 2006 het artikel over de leefkwaliteit van de Vlaamse steden en gemeenten gelezen. Ook vele van onze inwoners reageerden verontwaardigd.

Het artikel geeft een totaal verkeerd beeld van onze stad.
Op onze vraag kregen wij de dag erna van professor Eggerickx van de UCL, de auteur van de studie, meer uitleg. Hij schrijft ons het volgende:

‘Je tiens à souligner qu'à notre niveau, l'indice est un outil d'analyse qui exprime les conditions de vie d'une population dans une commune. Cet indicateur repose sur des variables statistiques et n'exprime en aucun cas le bien-être, la qualité de vie, le bonheur...’ ‘…mais nous ne sommes pas responsables de l'interprétation fournie par les journalistes’.

Knack en de voltallige pers hebben het over “leefkwaliteit” of “leefbaarheid”! Vreemd: volgens professor Eggerickx handelt dit onderzoek niet over de leefkwaliteit - terwijl Knack als titel kiest: “dossier leefkwaliteit”!

Verder hebben wij volgende bemerkingen bij deze studie.

a/ deze studie hanteert cijfers waarvan de meeste dateren van 2002 of vroeger. Dit betekent dat alle inspanningen van de laatste 5 jaar niet in rekening zijn genomen.

b/ de studie is gebaseerd op een studie voor Wallonië en Brussel. Hiervoor werden 40 parameters gebruikt. De gegevens werden verzameld door de UCL en IWEPS, het Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective en de la statistique.
Voor de studie over Vlaanderen werden 31 parameters gebruikt, aangeleverd door de UCL… en door Knack. Op basis waarvan is de selectie van parameters gebeurd? Welke zijn weggelaten en waarom? Wat is de score van Ronse voor iedere afzonderlijke parameter?
We kregen nog geen antwoord van Knack of van prof. Eggerickx.

c/ De top 20 van de “meest leefbare” gemeenten komt overeen met de lijst van de 20 rijkste Vlaamse gemeenten. Toeval?

Uit de gebruikte parameters blijkt duidelijk dat de steden benadeeld zijn, terwijl juist de steden een bijzondere dienstverlenende functie hebben voor de omringende residentiële gebieden (die dan weer bovenaan uw lijstje staan)! Cultureel aanbod, ziekenhuisaanbod, sportinfrastructuur, recreatieve mogelijkheden…, dit zijn parameters die de leefbaarheid beïnvloeden maar waarmee in de studie geen rekening werd gehouden.

U kan zich niet voorstellen wat voor schade deze ongenuanceerde berichtgeving toebrengt aan onze stad. We nodigen iedereen uit om Ronse te bezoeken of tenminste eens naar www.ronse.be te surfen. Ontdek het echte Ronse! U hoort nog van (R)ons(E).

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Luc Dupont
Burgemeester

Linda Vandekerkhove
Stadssecretaris