02 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (83)


HEET VAN DE NAALD

BOUDRINGHIEN EN CO UIT DE PARTIJ GEZET

VLD KIEST VOOR DOOBIE

De statutaire commissie van de VLD heeft beslist om eerste schepen Rudi Boudringhien en zijn companen Erik Van Der Eedt, Marcel Saelens en Elien Vancoppenolle uit de partij te zetten. De VLD trekt met lijsttrekker-voorzitter Patrick De Dobbeleer, 'Doobie' voor de Ronsenaars, naar de verkiezingen.


Op 24 april heeft de statutaire commissie van de VLD een beslissing getroffen omtrent de klacht van het VLD-bestuur van Ronse tegen de vier genoemde mandatarissen. Alsook omtrent de klacht die Rudi Boudringhien op zijn beurt indiende tegen enkele andere bestuursleden en tegen de wijze waarop de afdeling werkt.

Na de verschillende partijen te hebben gehoord en na kennisname van alle aangevoerde elementen, besliste de statutaire commissie ‘dat de vier zichzelf buiten de VLD hebben gezet waardoor ze dan ook niet langer lid van de VLD kunnen zijn.’

De commissie wijst de klachten van schepen Boudringhien en companen af als ongegrond.

Niet de lijst Deruyver

Door het ontslag van voorzitter Frans Vandenbossche wordt de eerste ondervoorzitter automatisch voorzitter. Met name Patrick De Dobbeleer, tevens de lijsttrekker van de VLD. Nieuwe verkiezingen voor het voorzitterschap zijn gepland voor eind oktober.

Patrick De Dobbeleer heeft overigens niet de bedoeling om zelf voorzitter te blijven. Hij zet nu alles op de verkiezingen als lijsttrekker van de VLD.

Patrick De Dobbeleer:‘Vanaf nu zal de VLD verder gaan met het samenstellen van de lijst. Dit wordt zeker niet de lijst van Deruyver, zoals soms in de pers wordt gezegd, maar wel de lijst van DE liberalen, de VLD van Ronse.’

Tegenover De Nieuwe Ronsenaar verklaarde Yves Dufour van zijn kant dat hij een retour op de lijst hoe dan ook uitsluit.