21 februari 2006

EGOSTRIP (62)

Doorheen zijn witte vlakken zoekt Roger Raveel onverdroten voort naar rechtstreeks contact met het schone, het ware, het absolute. Hij, de natuurmens die de Brugse Reien hun statige zwanen terugschonk, heeft op zijn vijfentachtigste niks ingeboet aan de verve en de tijdloze eigentijdsheid waarmee zijn werk de tijd trotseren zal.

De volkse man-met-de-pet die tuinen bedenkt met karretjes ‘om de hemel te vervoeren’ vereerde zondag in de herfstdagen van zijn bestaan de Vlaamse Ardennen met een bezoek. Dit naar aanleiding van een zorgvuldig opgezette tentoonstelling in de fijne Galerie Van Hees in Maarkedal. Met groot respect en kennis van zaken begeleid en belicht door Piet Coesens, conservator van het Roger Raveel Museum.

Hij, Raveel, de man van Machelen-aan-de-Leie waar hij als levende legende immers al een museum heeft staan dat zijn naam draagt, kent onze streek goed via zijn boezemviend van altijd Hugo Claus. Jawel, in de jaren vijftig cotoyeerde hij ze, de mannen van Cobra: Appel, Corneille, Claus en de anderen. Maar zelf volgde hij koppig, zoals eenieder uit het land van Cyriel Buysse, zijn eigen abstracte weg. Hij deed dat in volkomen harmonie met het vegetatieve en animale: in een permanente dialoog tussen kunst en werkelijkheid.

Raveel werd in ’95 door de koning tot ridder verheven. Voor elke rechtgeaarde kunstminnaar blijft hij voor altijd een meester van het sublieme, in verrassende kleuren en witte vierkanten. Zijn liefde voor de taal uit zich daarbij niet alleen in die vriendschap met Claus. Zijn schitterende Fernando Pessoa, gezeten voor zijn boek der rusteloosheid, voert je zo naar de wereld achter de werkelijkheid.

Bij het weggaan zie ik hem nog vol verwondering naar een of andere lijn van hemzelf speuren. De verwondering, de verrukking, de gedrevenheid en de passie van de meester in de laatste lijn van de reis. Zit ze wel goed, die lijn? Had ze anders gekund? Voor ons meer dan mooi genoeg, meneer Raveel. Uw oeuvre is als een karos met vierkanten wielen waarmee we naar uw hemel mogen kijken. Waarvoor dank.

Galerie Van Hees. Bakkerbos 1 Maarkedal (Nukerke). (055/214.124) info@isabellevanhees.be
Nog tot 30 april. Doorlopend van 11 tot 18 u op zat/zon/feestdagen. Weekdagen op afspraak.