07 februari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (50)

Exclusief : Het ene Belang is het andere niet

Joost Hijsselinckx komt op met eigen lijst: ‘Het Belang van Ronse’


‘Onze schitterende stad leeft in elk van ons en in het hart van de Ronsenaars.
Ik meen er te mogen van uitgaan dat wij allen meewerken om onze stad de toekomst- mogelijkheden te bieden die zij verdient. Ik ben van oordeel dat de fractie waartoe ik behoorde onvoldoende constructief met een positieve ingesteldheid het belang van de stad Ronse en de Ronsenaars behartigde. Het is mijn opzet met een goed werkende ploeg te streven naar een leefbaar en Vlaams Ronse. Ik heb ervoor gekozen om vanaf vandaag dit ideaal op een ongebonden en democratische manier na te streven en daarbij de nadruk te leggen op de mogelijke oplossingen.Daarom dat ik de beslissing heb genomen om als onafhankelijk lid deel uit te maken van de gemeenteraad.’


Tot zover de verklaring die Joost Hijsselinckx, ex-Vlaams Belang-kopstuk van Ronse, gisterenavond richtte tot het college van burgemeester en schepenen en zijn collega’s gemeenteraadsleden.


Geen lijst Vlaams Belang ?

Uit deze verklaring, zoals uit vele eerdere stellingnamen van Hijsselinckx blijkt vooral een grote bekommernis om de toekomst van Ronse en een diepe Ronsese betrokkenheid.

Hijsselinckx voornaamste betrachting is de aantrekkingskracht van Ronse versterken met een stevige trigger maar ook op alle mogelijke manieren. Tegelijk wil hij een ronduit Vlaamse identiteit voor Ronse. Het onveiligheidsgevoel en de malaise van Ronsenaars rond de migranten wil hij op een constructieve, positieve en vooral democratisch haalbare manier helpen wegnemen. Zo is gebleken uit een lang verhelderend gesprek dat we met hem hadden.

Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat die betrachting botste met de politieke ambities van Erik Tack op het nationale vlak. Opmerkelijk in de breuk tussen Joost Hijsselinckx en Erik Tack is de aanwijzing van Hijsselinckx dat Het Vlaams Belang wel eens helemaal niet zou kunnen opkomen in Ronse. Volgens prognoses gebaseerd op eerdere uitslagen rekent het Vlaams Belang op zo’n 9 à 10 zetels. Tack zelf zou gewagen van 11. Volgens de partijnormen is het dan noodzakelijk dat het Belang daartoe kan uitpakken met minstens 23 kandidaten (op een totaal van 27 voor een volledige lijst).
Op dit moment zou die lijst echter niet verder geraken dan zo’n 13 à 14 Ronsenaars die bereid zouden zijn zich achter de alleenheerschappij van Tack nog te willen riskeren. Bovendien blijkt in Ronse na een stoet van ontslagen van enige gestructureerde bestuurswerking geen sprake meer. Iets waarop de nationale bestuursinstanties alleen maar met lede ogen kunnen toezien.


Eigen Belang eerst?

Dat het Vlaams Belang in Ronse niet zou opkomen bij gebrek aan een haalbare lijst is niet zo heel ongewoon. Ook in Oudenaarde, Geraardsbergen en Zottegem zou het Vlaams Belang geen lijst indienen. Tack heeft de jongste tijd duidelijk alles gezet op zijn nationale carrière. Het zijn niet bepaald zijn - karige - interpellaties van Inge Vervotte over kankeronderzoek die Ronse beterschap brengen. Hij blijkt voor die vetbezoldigde keuze nu de prijs te betalen in eigen kring: in Ronse. Steeds meer wordt hij door Ronsenaars gezien als de zoveelste Ronsese politicus die nationale kansen krijgt maar dan voor zichzelf kiest in plaats van voor zijn kiezers.

Belangeloos in Het Belang van Ronse

Wie van zijn kant wél nog zeker opkomt met een lijst is Joost Hijsselinkx zelf. Hij zal dat doen onder de naam ‘Het Belang van Ronse’ De verklaring hierboven dient dus vooral te worden gelezen als uitgangspunt voor deze nieuwe lijst.
Zoals we het hier eerder al vaker openlijk schreven was De Nieuwe Ronsenaar het lang niet altijd eens met bepaalde opties die Hijsselinckx voor Ronse als kopstuk van Het Vlaams Belang al dan niet unisono met Tack verkondigde. Wel kan aan één ding niet getwijfeld worden : de man toont een oprechte belangeloze betrokkenheid voor Ronse. Vandaag zet hij zich alvast op zijn manier voluit mee op de trein naar de Renaixance, tuupe vuir Ronse. We zullen zijn interessant parcours en zijn moedige stap voor een beter Ronse zorgvuldig en met volle aandacht blijven volgen.