01 februari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (46)

Advocate Christine Merry op topplaats Vlaams Belang

Volgens informatie die De Nieuwe Ronsenaar bereikt, gaat de advokate Christine Merry voor een plaats helemaal bovenaan de lijst van het Vlaams Belang.
Er is sprake van plaats drie of mogelijks zelfs twee, meteen na kopman Erik Tack.
Opmerkelijk nieuws want plaats twee is vrijwel ontegensprekelijk de plaats die toekomt aan het (toegegeven: zeer ijverig en op zijn manier met Ronse-begaan) Vlaams Belang-kopstuk Joost Hysselinckx.
Merry is noch lid van de partij noch lid van het bestuur. Ze voldoet derhalve niet eens aan de partijregels terzake. Merry wordt echter zwaar gepusht door Erik Tack.

Le Vlaamse Belang une fois?

Merry, die van jongsaf aan altijd al een levendige belangstelling heeft getoond voor de werking van het parlement, steekt bovendien prompt haar ambities voor een parlementair mandaat niet weg. Ronse is voor haar dus duidelijk een springplank naar het vet bezoldigd mandaat in Brussel. De vetpotten van het Vlaams Belang.

Anders dan voor haar collega Isabella Verbeeren die uit een Vlaams-Nationalistisch milieu komt dat heel dicht bij Leo Vindevogel stond en dat daar ook een zware repressieprijs voor betaalde, zal de opmerkelijke kandidatuur van Merry bij de door koning Albert gisteren nog gebanvloekte separatisten van het Vlaams Belang velen in Ronse verbazen.

Deze dochter van Claude Merry en kleindochter van de voormalige welbekende zuivelhandel op de hoek van Kasteelstraat en de Wijnstraat komt immers uit een milieu van de van oudsher veeleer Franstalige Ronsese middenklasse. Dat ze nu kiest voor ‘Le Vlaamse belang’ zal zowel bij de harde kern van Vlaamse Belangers als bij de franstalige bourgeoisie (of wat daar nog graag voor doorgaat) in Ronse de wenkbrauwen doen fronsen.

Ontslag en spanningen aan de top

Volgens onze informatie loopt de lijstvorming aan de top van het Belang door de kandidatuurstelling van Merry overigens lang niet van een leien dakje. Er zouden vergaderingen op het hoger partijniveau gepland zijn en vanuit het lokale bestuur klinkt het gemopper over de egotrip van Erik Tack steeds luider. Uitkijken vooral hoe Joost Hysselinckx, de sterke tweede man van het Vlaams Belang in Ronse en gedoodverfd kandidaat op plaats twee deze verrassende kandidatuur tegemoet ziet. Het lijkt voor de wakkere Ronsenaars vooral op een al te doorzichtige truc om wat rest van de ouw rechtse verzuurde Franstalige (petits)bourgeois mee te graaien.


Twee maatjes, twee (zwaar)gewichten

Blijkt hiermee nu steeds duidelijker de alleenzaligmakende oppermachtige heerschappij van Erik Tack die geen enkele tegenspraak duldt en alle bestuursbeslissingen naast zich neerlegt om in Brussel de 'Keizer van Ronse' uit te hangen en er zijn 12,5 miljoen te gaan ophalen. Het ziet er alvast meer en meer naar uit dat de verzuring het Vlaams Belang nu zelf aantast. De klad zit alvast in de relatie tussen de kopstukken van Ronse : Erik Tack en Joost Hysselinckx.

(Vervolgt).