30 januari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (45)

10.000 kieren tuupe vuir Ronse !

De vrijwel vertrouwelijke writer’s blog die ik hier voor mijn literaire schrijfsels opstartte, kende pas een ware rush vanaf het moment dat ik besliste om ook ruimte in te lassen voor De Nieuwe Ronsenaar. De Ronsenaars beantwoordden meteen massaal mijn oproep tot dit totaal nieuw onafhankelijk a-commercieel mediaforum voor àlle Ronsenaars.

Die mediatieke jongensdroom is in enkele maanden waar geworden. Na de normale nieuwgierigheid van de eerste dagen (nieve meeskies snoaen goed) deed de mond-tot-mondreclame de rest.

Dertig percent van het Ronsese kiezerskorps

Vierduizend lezers zorgden inmiddels samen voor tienduizend bezoeken en herbezoeken (reloads). En het stopt maar niet. Wekelijks worden zo’n vierhonderd nieuwe lezers meer geteld. Met een bereik van straks dertig percent van het Ronsese kiezersbestand is De Nieuwe Ronsenaar the place to be geworden voor alle Ronsenaars die zielsveel houden van Ronse en tuupe vuir Ronse gaan voor de Renaixance.

Waar de Ronsese partijen via verplichte verkiezingen naar snakken, wordt hier door jullie in een mum van tijd waar gemaakt op puur vrijwillige basis. U kiest massaal voor De Nieuwe Ronsenaar. U zit hier goed en u bent hier welkom. Maakt niet uit wie u bent en waarvoor u staat. Noch cordon, noch uitsluiting hier.

Toegegeven, dit succes is onverhoopt en soms wat duizelingwekkend. Het komt er daarom vooral op aan zorgvuldig om te springen met deze massale interesse en dat grote vertrouwen.

Voor alle Ronsenaars

De Nieuwe Ronsenaar gaat voor het beste wat Ronse te bieden heeft. Dit in alle geledingen van de bevolking. In alle partijen en in talloze verenigingen ijveren Ronsenaars op hun manier en volgens hun idealen voor een beter Ronse. Al die mensen menen het goed. Ze delen een brok waarheid omtrent Ronse. Samen hebben ze de sleutel voor het best mogelijke Ronse. Apart beheren ze een stukje ervan. Als De Nieuwe Ronsenaar erin slaagt het beste uit al die meningen en visies op Ronse naar boven te spitten, dan gaan we samen voor de Renaixance.

Niemand, zeker deze weblog niet, heeft De Waarheid omtrent Ronse in pacht. Samen zoeken we ernaar. Iedereen heeft een brokje gelijk aan zijn kant. Laat ons samen dat Grote Gelijk blijven wantrouwen en luisteren we naar eenieders brokje gelijk omtrent Ronse.


Altijd welkom

Meer dan ooit wil De Nieuwe Ronsenaar hèt forum zijn voor alle Ronsenaars van goede wil. Lezers die moeilijk binnen geraken met hun commentaar onderaan een stuk, kunnen hun visie ook altijd in deze weblog kwijt via mijn persoonlijke e-mail (stef.vancaeneghem@skynet.be).

Lezers die met schrijversschroom zitten of twijfelen aan hun vorm of syntaxis, hoeven het daarvoor niet te laten. We staan zelf wel in voor de keurige verpakking van hun visie, hun boodschap, hun commentaar. Zonder natuurlijk te raken aan de inhoud ervan. Elke mening die Ronse vooruit helpt, is voor ons van tel en welkom.

Invloed, macht ?

Uw vrijwillig, vrij en massaal bezoek heeft De Nieuwe Ronsenaar binnen de kortste keren behalve bestaansrecht ook een ongeziene macht en invloed gegeven. Macht, invloed : het zijn enge en gevaarlijke woorden. Invloed, macht om wat te doen ? Om precies elke vorm van politieke machtswellust en eigenbelang terug te fluiten. Om samen het beste voor Ronse te betrachten. Los van partijpolitieke dogma’s en programma’s, los van kliekjesvorming, elitarisme, racisme, clans, loges, sektes, cenakels. Een doel, één programma : tuupe vuir Ronse.

D’accord, pas d’accord

Dank aan de tallozen die ons hierin van den beginne aangemoedigd en gesteund hebben. Dank aan diegenen die ons zijn blijven bezoeken. Ook als ze al eens dingen lezen waar ze zich niet bepaald in kunnen terugvinden. (‘Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je donnerais ma peau pour que vous puissiez le dire.’ Voltaire).

Dank ook aan onze spontane informanten. Dank aan al onze commentaarschrijvers. Dank aan onze journaalschrijvers in het buitenland (Hallo Géraldine, Sara).

Dank aan de Ronsenaars die buiten Ronse wonen, deze blog lezen en ons aanschrijven. De Nieuwe Ronsenaar is aldus voor hen een stukje thuis geworden.

Dit is pas het begin

We zullen samen doorgaan, lezer. Dit is dank zij jullie pas het begin van iets moois. De politici zijn onze vijanden niet. Ze zijn integendeel onze vertegenwoordigers in de democratisch verkozen Ronsese raad. Zij moeten het doen. Zij moeten onze Renaixance-droom waar maken. De beste stuurlui staan aan wal.
We zullen ze tuupe voluit steunen in hun oprechte ijver voor Ronse. Maar we zullen ze, waar nodig, ook terugdringen in de tranchées van het eigenbelang of het enge denken. 10 000 kieren merci en...

Tuupe vuir Ronse.