12 januari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (36)

ACHTDUIZEND BEZOEKEN LATER

Toen ik dit eigenzinnig weblogje opstartte, was het vooral de bedoeling mijn schrijfhonger voortaan totaal onafhankelijk te kunnen kanaliseren. Zonder de kommer en de kwel van een eindredactie, zonder de dictaten of kapsones van een of andere hoofdredactie. Ver van de zelfgenoegzame literaire mandarijntjes in de marge van het schrijven. Bevrijd van de nieuwe instant pudding-uitgeefdirecteuren van één dag. Nooit kon ik ook maar één moment dromen dat ik een paar maanden later de 8000 bezoeken aan deze blog zou mogen commentariëren.

Vrijheid van schrijven

Uw snelle, enorme, levendige, vrijgevochten en veelkleurige respons is een ongelooflijke opsteker gebleken. Voor mij is het een onverhoopt antwoord aan al diegenen die dachten dat een journalist zomaar zijn schrijfrecht kan worden ontzegd door economische wetmatigheden. Dat een Vlaams auteur literair monddood kan worden geschreven of gezwegen door de ons-kent-ons bodyguards van het alleenzaligmakend literaire keurslijf.
Als journalist is het ook een antwoord aan diegenen die dachten dat ze door maneuvers in de rug, met geld en vermeende invloed de waarheid geweld kunnen aandoen. Die dachten dat ze de vrijheid van schrijven - hier in Ronse - zomaar eventjes kunnen muilkorven. Niet en nooit dus.

Een eerste balans

Een eerste balans, in cijfers. Ik begon eind oktober met 100 lezers wier nieuwsgierigheid ik zelf had aangepookt via mijn mailbestand. De beslissing om hier na verloop van tijd ook ruimte vrij te maken voor een totaal ongebonden non-commercële Ronsese webgazet met als enig doel en streven de Ronsese Renaixance ‘Tuupe vuir Ronse’ werd onmiddellijk massaal beantwoord.
Op vandaag hebben 3000 individuele lezers (meer dan 10 percent van alle Ronsenaars) aldus de weg gevonden naar deze blog. Dat cijfer zwelt zienderogen aan. Samen zijn die 3000 lezers goed voor zo’n 8000 herbezoeken, zogeheten reloads. Per week komen er zo’n 400 nieuwe lezers bij, goed voor ruim 1000 reloads. Topdag totnogtoe was vorige maandag : 358 bezoekers waarvan 100 van nieuwe lezers. De prognose voor januari geeft nu al ruim 5000 reloads aan. U bezoekt deze blog vooral op weekdagen tussen elf en veertien uur en in de vooravond. Van onze lezers zijn 84 percent Nederlandstalig 11 percent Franstalig.

Samen doorgaan

Totnogtoe werd geen enkele commentaar geweerd. Dat blijft ook de bedoeling zolang het wettelijk kader voor elke publicatie en de privacy van eenieder gerespecteerd blijft. Een dubbele inzending van twee keer dezelfde commentaar werd één keer om evidente redenen verwijderd. Lezers die moeite hebben om binnen te geraken met commentaar kunnen die altijd kwijt via mijn mail (stef.vancaeneghem@skynet.be). Hou er rekening mee dat de onderaan in te tikken codeletters onder uw commentaar constant veranderen om veiligheidsredenen. Ronsenaars in het buitenland zijn hier ook altijd welkom met hun ervaringen in journaalvorm in de rubriek ‘Weg van Ronse’. Voor de talloze aanmoedigingen, de interessante tips, de spontane info en de bereidwillige medewerking die ik blijf krijgen, mijn diepe dank. Doorgaan zullen we. Zonder opdrachtgevers, noch broodheren. Maar samen mèt en dank zij jullie allen.

Tuupe Vuir Ronse.

Stef Vancaeneghem.