29 december 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (30)

Rood en Groen : tuupe vuir Ronse ?

Volgens onze bronnen maken de Ronsese socialisten zich op voor een alliantie met Groen! Besprekingen hieromtrent vinden plaats in januari. Ze zouden ook tegen het eind van die maand rond moeten zijn. Zo is toch de verwachting.

Een samengaan van progressief Ronse ligt eigenlijk volkomen binnen de lijn van de verwachtingen. Want opmerkelijk genoeg voor onze prachtige stad in het groen, slaagde de tot Groen! herdoopte voormalige Agalev-formatie er de afgelopen jaren niet in zich hier even sterk te profileren als ten tijde van haar werkzame en assertieve gekozenen Carlos Anckaert en Claire Dumortier. Dat was ook helemaal niet zo evident zonder verkozene in de gemeenteraad.De groene kiezers bleven wat verweesd achter : wachtend op betere tijden.

Meer dan ooit heeft Groen! nochtans een rol in het beleid van Ronse. Het Strategisch Plan van Ronse draagt immers overduidelijk de sporen van het groene denkgoed. Het Plan zit vol beleidsideeën die voor het eerst in Ronse door de groenen zijn aangekaart. Als in dat Plan nu duidelijk accenten van de milieubeweging doorklinken in alle drie de onderdelen van dat plan (wonen, werken, genieten), dan is dat zeker mee de verdienste van groen in Ronse. Het ware hogergenoemde pioniers van groen onrecht aandoen om dat nu te ontkennen. De titel alleen al van het Plan spreekt wat dat betreft boekdelen : ‘Genieten midden de groene heuvels’.

Het wijst op de troeven van Ronse als groene stad. De groene beweging heeft in Ronse dus haar verdiensten. Als bijvoorbeeld in het beleidsplan voor Ronse nu sprake is van sanering van sites, alternatief vervoer in het centrum, duurzame aanpak van de afvalproblematiek, herbestemming van fabrieken, dan is dat allemaal rechtstreeks het gevolg van de nimmer aflatende impulsen en opmerkingen van Groen! Wie vandaag selectief sorteert en composteert, doet er goed aan geen selectief geheugen te hanteren.

Bekeken vanaf de linkerzijde betekent elke versterking van het vooruitstrevend ideeëngoed in Ronse tegelijk ook een opsteker tegenover de conservatieve concurrentie. In die zin lijkt de aanmaak van een rood-groene alliantie logisch. De rood-groene kartelbesprekingen zijn, zeker in het licht van dat Strategisch Plan, ook interessant naar het beleid van de komende jaren toe. Ronse heeft nood aan een groene stem in de uitvoering van al die mooie plannen rond wonen, werken en genieten.

Het siert de onderhandelaars dat ze mekaar de hand willen reiken om de stem van een niet onaanzienlijke groep groene Ronsenaars samen de kans te geven die ze in het open, verdraagzaam democratisch Ronse van de toekomst verdient.
(Vervolgt).