06 april 2019

BLOGSTUKKEN

DE OPEN SAMENLEVING
VAN RONSE
EN HAAR HAANTJES
De actiegroep Ontgrendel Ronse wil de afschaffing van de faciliteiten op de federale agenda. In een manifest herinneren Vlaamse Volksbeweging en Davidsfonds Ronse er aan dat Ronse door die faciliteiten onvrij is. Bijvoorbeeld om te fusioneren zoals zijn buurgemeenten. Dat Ronsenaars meer betalen om minder te mogen. Bij de peters van de actiegroep: gepensioneerd parlementslid Erik Tack van Vlaams Belang.

Wat bedreigt vandaag een vrij en open Ronse dat vooruit wil met niemand aan de kant? Alles wat Ronse minder vrij maakt. Dat is zowel vergrendeling als elke vorm van uitsluiting .

In het eerste deel van zijn sleutelwerk De open samenleving en haar vijanden (door de Britse Times beschouwd als een van de belangrijkste boeken van de eeuw) meer bepaald in ‘De Betovering van Plato’ gaat Karl Popper hard in tegen de ideeën van de leerling van Socrates en leraar van Aristoteles. Plato groeide op in het oude Athene en stond vijandig tegenover haar toenmalige democratische staatsvorm die onder Pericles haar toppunt kende. Hij sympathiseerde integendeel met de rivaal Sparta die opkwam voor tribalisme, traditionalisme en authenticiteit. Voor Popper hét toonbeeld van de gesloten samenleving.

Meer moeten afdokken om minder te mogen dan je buren dat kan natuurlijk niet. In die zin kan elke Ronsenaar die zijn Algemene Heffing in de bus heeft gekregen, die eerlijke kansen wil voor het Ronsese onderwijs, echte oplossingen voor het hoogst kwetsbare woonbestand de ( door de Ronsese meerderheid in een eerdere motie geschraagde ) rechtvaardige claim om een billijk volwaardig statuut voor Ronse alleen maar beamen. De burgemeester van Ronse, die van armoedebestrijding zijn prioriteit maakt, voorop.

Zo lang dit alles leidt tot meer vrijheid en vooruitgang voor Ronse, meer welzijn voor eenieder is er met dit manifest geen enkel probleem. Zo lang het manifest zich - in de aanloop naar verkiezingen - ver houdt van de vele valstrikken en de hang naar ‘authenticiteit’ die de mooie open rechtvaardige samenleving voor alle Ronsenaars dreigen vast te pinnen op weer heel andere identitaire grendels.

Haantjesclub

Geen probleem met dit manifest? Toch wel ééntje. Op de voorstelling gisteren in de Brouwerij meldde een alerte schepen Brigitte Vanhoutte (NVA) fijntjes op dat de petersclub van het manifest vrijwel geheel bevolkt wordt door allemaal mannen. Bijna schreef ik de haantjesclub. (Leeuwenclub dat bekt -zelfs in deze- niet echt).

Geen madammen dus. Op één dame na: Miriam, de minzame echtgenote van gewezen collegeleraar wiskunde Norbert Dernau. Een punt voor Brigitte. Waarom ik tijdens haar gevatte tussenkomst aan Olympe de Gouges denken moest? In haar Verklaring van de Rechten van de Vrouw en van de Burgeres (1791) schrijft Olympe de Gouges dat elke vrouw vrij geboren is en begiftigd met dezelfde rechten als de man. Vrijheid, gelijkheid en broederschap dat moet ook staan voor vrouwen: dus voor zusterschap. Wanneer Olympe zich wat later ook verzet tegen Maximilien de Robespierre en opkomt tegen de doodstraf voor Lodewijk XVI… wordt ze beschuldigd van royalistische sympathieën, opgepakt en op 3 november 1793 geguillotineerd op de Place de la Révolution.

Nu in de ‘Oude Vrijheid’ van Ronse de archeologische opgravingen aan de oude galg volop aan de gang zijn, weze Brigitte bij deze toch maar op haar hoede. Het Ronse dat vrank en vrij vooruit wil heeft haar wel nog hard nodig. Al was het maar om op tijd en stond te zeggen waar het op staat en wat er echt toe doet.

Meer lezen: ‘De Liberale Canon’ door Dirk Verhofstadt. Een razend boeiende aanrader voor al wie de freedom of speech correct, open en met naam ondertekend mèt respect voor elke medemens hoog in de Ronsese vlag draagt.