12 april 2018

BOEKVERBRANDING IN RONSE

NA ZIJN PROVOCEREND
APART LOKETTENVOORSTEL:

ERIK TACK WIL
NU OOK VERSCHRALING
FRANSTALIG BOEKENAANBOD
IN RONSESE BIB
In een pagina vullend interview met Frans Crols, voormalig directeur van Trends in ’t Pallieterke toont Ronsies raadslid Erik Tack (Vlaams Belang) het achterste van zijn tong over zijn discriminerend voorstel tot aparte loketten voor Franstaligen in zijn geboortestad. Tack wou er BDW en de N-VA en hun partners van CD&V en Open VLD een keer toe dwingen de onderling afgesproken taalvrede met premier Charles Michel op te blazen.

Hoogst explosief is alvast dat Erik Tack
nu ook ‘een minimum aan Franstalige boeken’
zegt te willen overhouden in de Ronsese bib.
U leest het goed.

Winterreise
door het Ronsese
leesaanbod.


'Dokter Tack, zo meldt ons 't Pallieterke, 'is een kunstliefhebber met een hart voor de schilderkunst van de zestiende en de zeventiende eeuw. Na jaren pianolessen, die tot weinig hebben geleid, legt hij zich toe op zang en voert met een bevriende pianist (de nieuwe directeur van de Academie Vlaamse Ardennen Pascal De Vreese-svc) de liederencyclus Winterreise van Franz Schubert op.

Hieronder een overzicht van het zo genoemd 'Salamiplan' van deze kunstminnende en hoogst verfijnde Franse boekenbanner.

Tack: 'Om de twee maanden moet er een facet van de taalfaciliteiten verdwijnen in Ronse. Dus, bijvoorbeeld geen berichten meer bestemd voor de bevolking in de twee talen. Geen taalexamens meer voor de leerkrachten van de basisscholen die in Ronse lesgeven en vast benoemd willen worden, hoewel dat geen gemeentelijke bevoegdheid is. De tweetalige wegaanduidingen, die de indruk van diepgaande tweetaligheid wekken, moeten weg. Het taalexamen Frans voor het gemeentepersoneel, waardoor zeer dikwijls waardevolle kandidaten niet in aanmerking komen, dient geschrapt te worden. Door de faciliteiten vormt Ronse een politiezone van één gemeente, met problemen om het kader in te vullen. Weg daarmee. In de bibliotheek is er een minimum aan Franstalige boeken, wat voor de stadskas van Ronse een extra besteding is in vergelijking met de buurgemeenten. Je vindt hier geen vestigingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met gevolgen voor de kwalitatieve tewerkstelling. En ga zo maar door. Ik wil systematisch schijven snijden van de salami die de taalfaciliteiten zijn.'

Tot zover de salami van Tack.

DE LAATSTE DOET HET LICHT UIT.

Eric Tack komt met zijn salami aardig in de buurt van die andere beruchte Ronsenaar: professor Hendrik Vuye de gewezen Kamerfractievoorzitter van de N-VA die nu met zijn eigen dissidente minifractie Vuye-Wouters zijn opvolger Peter De Roover het vuur aan de schenen legt en de N-VA communautair onder druk zet.

Op het anti-Franstalige boekenvoorstel van Tack na dan, zo mag bij deze tenminste verhoopt worden. Hendrik Vuye is namelijk zelf...prof staatsrecht aan Franstalige faculteiten. Zo niet dimmen de Lumières samen met de duizend lichtjes van Ronse op één lentenacht in de Nacht und Nebel van het obscurantisme.

De zogeheten 'zachte' Vlaams-Nationalisten (om hun lokale stichter Paul Carteus hier te citeren) spinnen overigens op dit moment een nogal mistig 'strikkend' web rond de achterban van de taal-extremistische die hards (eerst rond Hendrik Vuye, nu rond Vlaams Belanger Erik Tack). Dit kadert volkomen in hun poging om vooral de macht van CD&V Ronse rond roestvrij burgemeester Luc Dupont, boegbeeld van de Ronsese verbondenheid maar een keer te breken. Surfend op de gunstige opiniepelingen. De N-VA Ronse ronselt met dat achterbaks gespin, om een geladen titel van wijlen Louis De Lentdecker te parafraseren ‘Tussen twee vuren’.

Nu de socialisten na een oppositiekuur in hun werkplaatsen en onder witte lentebomen naar hun tweede adem happen en Groen Ronse met zijn nieuwe Ronsenaars uit Antwerpen en Gent met traag voortschrijdend inzicht communautair zwaar leergeld betaalt, krijgt de door Alexander De Croo weer verenigde Open VLD Ronse hier een unieke kans om de vrije gedachte de rechtmatige plaats terug te geven die in Ronse blijkbaar nu aan een zware zonsverduistering toe is.

09 april 2018

Les Lumières Tamisées.Claire Demortier, Carlos Anckaert, dokter Jean-Marie Hospied en de andere pioniers van Groen Ronse (dan nog Agalev) verslikken zich bij deze in hun wereldkoffie.

‘Pour la toute première fois,
les écologistes de Groen Ronse
se présentent seuls
aux élections communales’.

Zo staat het er, in een zeven kastanjebomen verslindend alle bussenblad van Groen Ronse vanochtend.

In tijden van Twitter is kennis van voorgeschiedenis dus niet langer relevant. Schatte Andy Warhol het wereldberoemd wezen nog in op vijftien minuten, dan wordt hij ondertussen voorbijgesneld door het hic et nunc van elkeen zijn flitsmoment eeuwige roem. Wie nog perspectief zoekt, kan het schudden. Groen Ronse surft bijgevolg dan ook maar - wars van enige Ronsese voorkennis - vrolijk voort in beau langage .

Ave’ dessus
des poils comme ça,
de ci de là m’fi.


De protestbrief van burgemeester Orphale Crucke tegen de Sint-Michielsakkoorden van premier Jean-Luc Dehaene, de brief van burgemeester Luc Dupont aan premier Yves Leterme, de motie van het huidig stadsbestuur aan premier Charles Michel : à la poubelle tout ça. Ziehier het addertje onder het groene gras:

‘Vous connaissez
des Renaisiens non-Belges
qui peuvent
voter en octobre?’

(Bij onze ingoede poësisleraar Hedwig Rosselle kregen we hiervoor een ‘plus est en vous’. Maar bon, soit).

Groen probeert dus eigenlijk met dat Frans alle Albanezen en Chinezen en de eenentachtig (81) andere nationaliteiten van Ronse te lijmen voor oktober.. in de taal van Les Fourberies de Scapin.

Je zal hier maar Pool wezen. Of gaat het Groen in werkelijkheid vooral om de mensen van den ‘bassin méditerranéen’: doorgaans meer vertrouwd met de francofonie van mijn personal hero Albert Camus?

Groen wil dat het stadsbestuur van Ronse bovendien ook nog eens zèlf zo’n lijmcampagne opstart (op onze kosten dus) en hiervoor samenwerkt: ondermeer met de lege kerken en volle moskeeën van Ronse. Bij deze gaat De Verlichting even uit. Les Lumières Tamisées pour les besoins de la cause?

Ik vrees dat ‘Dany Pompier’ zoiets niet echt ziet zitten. Zo te lezen aan een post van hem op Facebook in een reactie op een bericht van de Ronsese N-VA schepen Wim Vandevelde over een zogeheten ‘Islampartij’ die aparte bussen voor mannen en vrouwen wil. Dany windt er heu geen doekjes om. Dany ziet (bij wijze van schrijven) maar één alleenzaligmakende oplossing: ‘Stemverbod aan mensen met een islam geloof'.

Dany Pompier? Connais pas? Ken je voorgeschiedenis, Groen Ronse. Dany en zijn marchandise, dat zijn de diepste spicks & specks van Ronse. De speekies en de leekies de Renaix. Dany staat ondertussen zelf wel elk jaar vroom met zijn eigen geloof in de heiligenpostuurkens die hij er aan de pelgrims slijt, naast de kapel van Kerselare. Tja elk zijn geloof in zijn kiezers en zijn kalanten.

Ien Ronse ees dat iet. Of zoals Albert, één van de legendarische knechten van het Sint-Antoniuscollege, in zijn eigen koetertaaltje had gemopperd: 'La commerce reprend'.