19 februari 2018

CYNISME DAT RONSE KAPOT MAAKT

HOE DEMOTTE EN JL CRUCKE
HELEMAAL IN DE KAART
SPELEN VAN HET RONSESE EXTREMISME
Rudy Demotte is minister-president van de Federatie Wallo-Brux. Hij is ook burgemeester van Tournai. Jean-Luc Crucke is Waals minister. Hij is ook burgemeester van Frasnes. Beiden zijn Ronsenaars van geboorte.

In Le Vif/L'Express reageren ze op de rechtmatige pogingen van hun collega-burgemeester Luc Dupont om Ronse uit een bestuurlijk wurgend taalstatuut te halen dat hun geboortestad al een halve eeuw belet te groeien en te bloeien. Hun reactie?

'Ze meugen altijd lupen hè'. (JL Crucke).
'Ze meu'en oltet lujpn'. (Rudy Demotte).


Met dit vernederend cynisme en dat hautain weglachen van de Ronsese verzuchtingen spelen Demotte en Crucke hier in de kaart van het donkerste lokettenextremisme. Het zal hen allicht bloedsossiesse wezen.

Ze ontzeggen bovendien de Ronsenaars de schaalvergroting die ze ondertussen gretig voor zichzelf opeisen. JL Crucke wil aan de ene kant dat de ontsluiting van Ronse op zijn grondgebied tegengehouden wordt. Hij verwacht wel (zoals vorige week nog in Vers L’Avenir) een financiële inbreng van de Ronsese belastingbetaler voor zijn nieuwe school van Dergneau.

Alsof de 13,5 miljoen euro die de Ronsenaars ontzegd zullen worden bovenop een halve eeuw bestuurlijke meerkost vanwege een voorbijgestreefd taalstatuut op basis van een talentelling uit 1947 nog niet volstaan.Wat bij dit alles steekt, is dat het bijzonder statuut van Ronse een grondwettelijk opgedrongen onrecht inhoudt voor alle Ronsenaars tuupe. En wat nog veel meer steekt, zijn dergelijke cynische politieke spelletjes daaromtrent die Ronse in de diepste armoe duwen met de hoogste instroom (20 percent), de hoogste werkloosheid (11 percent), navenante broze koopkracht en administratieve leegloop.

JL Crucke en Rudy Demotte spelen op die manier het donkerste doemdenken van de Ronsese extreme rechterzijde met haar walgelijke hidden agenda's in de kaart. Wat de op dat vlak hoogst respectabele vader minister van State Louis Michel en zijn zoon Charles hiervan vinden, is maar zeer de vraag. JL Crucke en Rudy Demotte kwetsen de taalhoffelijke Ronsenaars voor wie er maar één weg is: gegarandeerde taalhoffelijkheid voor eenieder en niemand aan de kant. Voor alle duidelijkheid: Open VLD Ronse stemde altijd mee met Dupont. Zowel diens brief naar premier Leterme destijds als de motie onlangs...

Zolang politiek Ronse niet unisono in het verzet gaat tegen het grondwettelijk onrecht dat Ronse sinds 1963 wordt aangedaan, blijven we in de zak zitten en blijven we de speelbal van dergelijke schaamteloze politieke kroko’s met hun machtsspelletjes en hun misleidende mooiste glimlach op de Bommels. En de Ronsenaars bij dit alles ondertussen?

'Ils peuvent toujours courir'.