18 januari 2018

BESTEMMING RONSE

ALS DE NOOD HET HOOGST ISHoe krijg je het contrast scherper in beeld dan met een foto waarop je het vredegerecht en het prestigieus privéproject Obelisk bijeen ziet? Het Ronsese vredegerecht behandelt jaarlijks 1200 zaken. Brakel en Geraardsbergen samen 600. Toch kunnen de Ronsenaars voortaan met hun betwistingen opkrassen: eerst naar Brakel, dan naar Geraardsbergen. De toverwoorden reorganisatie en schaalvergroting verdoezelen de systematische plundering van Ronse.

Niet dat het de Ronsese bestuurders al die decennia aan vet bezoldigde zitjes ontbrak in de bestuursraden van al die nutsdiensten. Niet dat we geen dozijnen Ronsese parlementsleden hebben gehad. Ronse kreunt vandaag onder foute cijfers, laagste koopkracht, sluitingen van koopcentra en garages, leegstand. Electorale hoera’s omtrent privéprojecten als Obelisk of Clédor kunnen het vertrek van diensten en serviceverlening niet verhullen met mooie plaatjes. De window-dressing staat daarvoor in al te schrijnend contrast met de leegstand van andere woonprojecten en de oorverdovende stilte van het stadsbestuur tegenover krantenverhalen omtrent vertraging in de Stadstuin.

Ronse is doodziek aan persoonlijke belangenpolitiek en individuele imagebuilding. De ene doet dat met digitale promoplaatjes van zichzelf. De andere gaat zeer onrationeel uit de bol bij alles wat de goed nieuws show ook maar doorprikt met de Ronsese realiteit. Elk verhaal dat vandaag afwijkt van het voorgekauwd unisono partijscenario of potsierlijke marketing van musketiers - één voor allen en elk voor zichzelf - wordt weg gezet als het doelbewust bashen van de ene partij in functie van de andere.

Deze indivualisering en particratisering van het Ronsese algemeen belang is wat Ronse naar de palliatieve zorg rolt. De doodsteek is de desinteresse van Brussel en de onaantastbare bestuurlijke klem waarin Ronse aldus dood gaat. Met als toemaat het leedvermaak van al wie het worst zal wezen dat Ronse straks 13 miljoen euro misloopt wat de koopkracht nog harder zal uithollen. Brussel dat Ronse als allemansland en niemandsland hiermee grondwettelijk zeer ongrondwettelijk onrechtvaardig het recht ontzegt zich in te passen in het snelgroeiend Vlaams welvaartverhaal.

Eigen schuld dikke bult? Ja en nee. Ja voor het verleden. Nee voor het nu en al zeker nee voor de toekomst. We hebben in dat verleden dozijnen Ronsese parlementsleden gehad. Nooit één eensgezind verhaal. Moties om er palliatief nog wat aan te doen worden door Brussel as usual gemakzuchtig in de prullenmand gemikt, in functie van het grote politieke evenwicht.

Tijd voor dat sterke grote eigen Ronsese verhaal waarin Ronse alle treurnis van hierboven cash factureert aan Brussel en boter bij de graten van de vis eist. Het is de verdomde plicht van al wie zich geroepen voelt op welke lijst ook te staan in oktober. Van al wie ondanks alles en voor altijd zielsveel van Ronse houdt. Van al wie met Ronse bezig is als werkgever, werknemer, zelfstandige, netwerker, Twitteraar, Facebookie of vermaledijde commentator.

Nooit eerder in de recente geschiedenis van Ronse hebben verandering, vernieuwing, verjonging, vervrouwelijking meer hoop en talent in zich gedragen. Wie het Ronse van vandaag afschrijft op grond van het inderdaad eigen falend verleden tegenover die Brusselse bestuurlijke wurgklem, ontzegt de jonge Ronsenaars vol energie en vertrouwen hun eigen toekomst en onderschat de kracht van hun veerkracht.

De sterkste bestuursploeg uit de na-oorlogse geschiedenis van Ronse zit er nu aan te komen . Jong en minder jong. Frisse vernieuwing. Bekwame degelijke bestuurservaring. Veelzijdig bestuurstalent dat de rug recht voor een veilig, hoffelijk, duurzaam, rechtvaardig Ronse elk vanuit de eigen opinie. Die nieuwe generatie gaat ervoor vol vertrouwen voor het Ronse van morgen dat niet langer met zich laat sollen. De oude generaties hebben gefaald van hier tot Brussel en retour. De nieuwe generaties Ronsenaars verdienen beter. Ze krijgen nu hun droomkans om er zelf voor te gaan. Zonder peptalk. Met een frisse visie en vanuit een stevige dossierkennis, gekoppeld aan gedegen bestuurservaring. Met één unisono masterplan dat het wondermooie Ronse eindelijk zijn rechtmatige plaats op de kaart geeft in het groenste dal van Vlaanderen.

Bestemming Ronse. Onafhankelijk verkiezingsdagboek.