31 januari 2017

GESTELDE LICHAMENMeer oprechtheid!
Meer openheid!
Meer durf!
Meer Europa!
van hier tot
in Amerika!

Zegt de vorst
voor de wel
gestelde
lichamen
van zijn kingdom
die dit achter
royale ramen in
elegant gezelschap
volmondig beamen.

Unisono
in de beslotenheid
van gecapitonneerde
kabinetten
bedachten hun
respectievelijke
lakeien
dit zoals
grondwettelijk
voorgeschreven
behoedzaam
vooraf samen.