06 april 2016

DROEGT ZUIRGE

RONSE STAAT
VOOR GROOTSTE
SOCIALE SWITCH OOIT




Willen de Ronsenaars een stad waar het ook op latere leeftijd goed toeven is, dan moet het stadsbestuur tegen 2019 op zijn minst 25 miljoen euro ophoesten. Als je Woonzorgcentrum De Linde binnen de nieuwe normen wil tillen, als je Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos uit die containers wil halen, als je seniorenflats en Dienstencentrum De Linde op zorg- en gebruiksvriendelijk niveau wil krijgen, als je de dienstencheques operationeel wil houden, als je buitenschoolse opvang wil handhaven dan is 25 miljoen euro nog een lage schatting. Kom je eigenlijk uit op 40 miljoen euro. Dat is 1,6 miljard oude franken. Het hele debat over de tweede poging van de stad (een eerste werd door de gouverneur om procedurekwesties teruggefloten) is er dus in essentie een van centen. En vooral wie ze ophoesten zal.

Een stad als Ronse kan dat dus onmogelijk zelf dragen. Een iets te goedkope vergelijking met het geplande nieuwe zwembad aan het Rosco is maar een plets in het water. Dit is dus van een totaal andere orde van grootte. Bijgevolg zet Ronse heel zijn verouderde zorgstructuur in de etalage met het oog op vernieuwing en schaalvergroting.

De 150 kamers van De Linde zijn 100 jaar oud, 12 vierkante meter klein. De nieuwe norm wil er van 16 vierkante meter. De stad wil tegelijk het aanbod optrekken van 150 kamers naar 200 kamers, heeft ook de ambitie om de kinderkribbe meer opvangcapaciteit en navenant personeel te bieden.

Na de procedure-correctie tussen die eerste aanbieding en de tweede - op de agenda van de gemeenteraad van 18 april - worden alle Ronsese kern zorgtaken nu niet langer enkel aangeboden aan vzw’s maar ook aan openbare instellingen op de zorgmarkt. Ronse gaat hiermee voor een Privaat-Publieke-Samenwerking en dit met een zeer zorgvuldig uitgekiend bijzonder bestek.

De Stad maakt zich sterk heel strak zélf in alle omstandigheden de regie van de verplichte kern zorgtaken in handen te houden. Op digitale media en op AVS is er alvast niet gewacht op de gemeenteraad om dit debat nu al publiek al te voeren. De socialistische oppositie vreest dat de kostprijs voor senioren - geschat tot 55 per dag- onbetaalbaar wordt, als men weet dat het gemiddeld pensioen 1300 euro per maand bedraagt. OCMW-voorzitter Wim Vandevelde die dit project namens het bestuur aanstuurt, maakt zich echter sterk dat de stad zelf ook in die Privaat-Publieke-Samenwerking zowel het brede zorgaanbod, de betaalbaarheid voor de zorgbehoevenden als het personeelsbestand op niveau kan houden.

De hele discussie verschuift nu van de inmiddels aangepaste verkoopmodaliteiten naar de constructies rond of achter de potentiële kopers Caritas? Eén van haar vele rechtstreekse of onrechtstreekse religieus geïnspireerde vertakkingen? Het komt er voor een constructieve oppositie (en haar vrijzinnige vertakkingen) nu vooral op aan heel zorgvuldig de macht-en geldconcerns te traceren die de zorg van de Ronsenaars voortaan op zich zullen nemen. Op de achtergrond daagt voor de waarnemer het brede spectrum van de breed maatschappelijke confessionele en niet-confessionele machtsblokken.

Zelf heb ik in mijn vorig leven als beroepsjournalist meer dan 1000 mensen weten ontslaan. Een meneertje van een Amerikaans bureau kwam ons in de kadervergadering op een dag vertellen ‘dat de aandeelhouders 7 percent winst wilden en dat daarvoor bijkomend 350 jobs dienden te sneuvelen’. Vergadering afgelopen. Elke privé-investeerder volgt eerst zijn winstlogica, dan de daartoe minimaal vereiste kwaliteitsnorm (in de media is dat: ervaren beroepsjournalisten ontslaan en vervangen door onderbetaalde freelance veelschrijvers), tenslotte minimale tewerkstelling.

In de zorgsector ligt dat alles nog gevoeliger. Het gaat om mensen die werken enerzijds, om zorgbehoevenden anderzijds. Als Ronsenaar wil je geen luxe-suite voor kapitaalkrachtigen maar goede zorg voor elke Ronsese baby. Idem voor senioren. Ook voor de Ronsese senioren met een leven op de pechstrook die zich dientengevolge géén luxe-flat kunnen veroorloven met een terras groot genoeg om er onder ...de Panama met de newspaper te zonnen.

Verdient het Ronsese bestuur hier alle vertrouwen in de oprechtheid en bezorgdheid omtrent deze grootste sociale omwenteling ooit, dan wacht de oppositie tegelijk bikkelhard maar correct en constructief oppositiewerk om zeer zorgvuldig deze grootste sociale mega-switch ooit in alle consequenties te screenen.

Voor alle Ronsenaars Tuupe
is agendapunt één dan ook
deze ene diepe wens:
Droegt zuirge.