20 april 2016

DE RONSENAARS HIER EN NU

HET FIERTELLANDSCHAP
ALS KAPSTOK VOOR
ERKENNING ALS
UNESCO WERELDERFGOED?

‘Sinds 2009 is de Fiertel erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Om de verdere weg naar erkenning als UNESCO- werelderfgoed te kunnen afleggen wordt als eerste stap werk gemaakt van een voorbereidende studie die de Fiertel zal benaderen vanuit het Fiertellandschap. Met de Fiertel wordt immers al 1000 jaar een relatie gelegd met het ons omringende landschap. Het samenspel tussen gebruiken en de natuurlijke omgeving is voor UNESCO immers een belangrijk uitgangspunt.’

Ik citeer hier letterlijk Willem Derde en Tom Nevenjan van Herita (Flanders Heritage Association) die vorige week onder grote belangstelling van alle Fiertelinstanties hun project Fiertel & Werelderfgoed : Het Fiertellandschap als kapstok voor UNESCO-erkenning kwamen presenteren ten stadhuize.

Of Ronse het mooiste dal ter wereld is, laat ik hier in het midden, Ijslandvaarders, Schotland-liefhebbers en andere wereld-trotters om me heen zouden me wel eens hard kunnen terugfluiten.

Het klopt alvast zeker helemaal dat de Ommegang langs de oude galgen, grafheuvels, voor-Romeinse handelsroutes langsheen de graafschappen van Vlaanderen en Henegouwen een dergelijke presentatie als integrerend deel van het landschap claimen kan.

Alleen vraag ik me af hoe Ronse deze terechte ambitie van ons allermooiste erfgoed gaat matchen met de geplande doorsteek van de N-60 ….dwars door het mooiste uitzicht van dat Fiertel-landschap. Duurste Vlaamse wegenwerken ooit. Geschat op 210 miljoen euro. Van de 282 geplande onteigeningen hiervoor op het grondgebied Ronse, Kluisbergen en Maarkedal zijn er welgeteld 43 gerealiseerd. De rest moet – tegen volgend jaar - nog door de administratieve molen, zonder wieken. Zoals die boven den Hootond.