13 januari 2016

STUDIO RONSE

RONSENAAR
HENDRIK VUYE
WORDT WEGBEREIDER
NAAR CONFEDERALISME...

DE ENE CRUCKE IS DE ANDERE NIET...HENDRIK VUYE : 'LES FACILITES?
IN FRANKRIJK IS DAT HET TOILET'.