01 december 2015

TUUPE DE KOOP AAF

VAN RONSIESE ROOTS
EN WAARDEN GESPROKEN
Op 25 mei 1568 wordt beeldenstormer Hansken Bruggheman ‘jeune homme à marier’ opgehangen op de Grote Markt van Ronse.

Voor zijn terechtstelling wordt een beroep gedaan op maistre Jacques Barrat, exécuteur des jugements criminelz de la ville et cité de Tournay.

De gilden van Sint-Joris en Sint-Sebastiaan zijn daarbij aanwezig: avecq leurs armes affin que scandale ni inconvénient eust advenu et pour assister la justiche si besoign eust este.

Eerder dat jaar, op 19 februari, is olieslager Jacques Bufkens al onthoofd op de Markt. Jehan van Winghene wordt er opgehangen op 26 juni. Jehan van Outrijve en Loys Van Verre worden onthoofd op 29 juli. Dezelfde dag wordt Orlaen De Visschere opgehangen. Hermes Huysman wordt op 23 september onthoofd. Op 22 december worden Antoine Dauby en Thomas Grevijn ‘vreemdelingen’ samen met stadsgenoten Ghelain De Pape en Jehan Van de Wiele, onthoofd of verbrand omdat ze gepoogd hebben om in Ronse protestantse geestesgenoten te bevrijden. Het protestantisme heeft hier in Ronse dan nogal wat aanhang. De bloedige repressie blijft niet uit.

Gillis Annike wordt verbrand. Jan Annike en Louis Van Meulen worden onthoofd. Gillis en Jan zijn twee uitgewekenen van Ronse maer weer derwaerts gekeert om hunne vrouwen te haelen. In Ronse is hen onderdak verleend door Louis Van Meulen. Het kost hem de kop.

Hetzelfde lot ondergaan:

Nicolas Van Aersdale
Pierre Heijcke
Pierre Van der Rijse
Pierre Van Den Daele
zijn echtgenote
Pierre Hoolaghe
Pierre Van den Berghe
zijn vrouw Anna ’s Potters
Pierijne Spickers
Adrien De Cubbere

Op 30 juli 1569 doet men Lowijsken Kijckenpoost, weduwe van Hugues Moaert, te Ronse.. '...’t hooft afslaen om dat se, twee jaeren geleeden,
in haere schuure, had laten prediken.'
Een dag later wordt Lieven de Pottere, echtgenoot van Catalina Van den Berghe in Ronse onthoofd.

Stadsarchivaris Eric Devos:
op zoek naar de roots van Ronse.
Een boek vol mysterie.
Een must voor al wie
oprecht van Ronse houdt.Ook de galg van de Oude Vrijheid wordt gretig gebezigd:

Den 22 september 1659 wierd op het gerecht van de vryhede
gehangen zekere Livinus Bauwens
filius Joannes van Wabelle
van de dievery van peerden.


Ronse op scène op zijn middeleeuws:
de vedette van de vertoning
moet hangen. Letterlijk.


De executies zijn publieke vertoningen die voor grote volkstoeloop zorgen. Nadien blijven de lijken er nog lange tijd rond bengelen, als afschrikwekkend voorbeeld. Ronse op scène, maar dan op zijn middeleeuws: de vedette van de vertoning moet hangen. Terechtgestelden mogen ook niet in de gewijde grond van een kerkhof begraven worden. Uiteindelijk worden hun stoffelijke resten onder de galg begraven.Wie nog wil pronken en uitpakken met 'onze Ronsese waarden en roots' moet de geschiedenis van zijn stad kennen. Met Het middeleeuwse Ronse. Een alternatieve geschiedenis, zijn magnum opus, helpt stadsarchivaris en conservator Eric Devos het Ronsese heden te plaatsen door ons wetenschappelijk onderbouwd en stevig gedocumenteerd te confronteren met onze geschiedenis.

Meer info bij de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Ronse. Vanhovestraat 45 Op woensdag 2 december (14-17 u) en zondag 6 december (9-12 u). Het boek is gratis voor de leden van de Kring. Voor niet leden: Info bij de genoemde Kring of bij de Stadsdiensten van Ronse.