15 oktober 2015

TAALHOFFELIJKE EGOTRIPPERS

PAKKEN
WIM VANDEVELDE
& POL KERCKHOVE
DE RONSENAARS
POUR DES WIETIES?
Hoe voorspelbaar. Nu zijn OCMW binnen afzienbare tijd wordt opgedoekt laat voorzitter Wim Vandevelde de Franstalige bordjes in de buurt van het Sociaal Huis deskundig wegkrabben. Zijn voorganger Pol Kerckhove loopt daar in, opgefokt door het rode zwaailapje van operette toreador Vandevelde. Zeer relevant en hoogst constructief dit alles. Op een moment dat de Ronsenaars zich afvragen (de Ronsese zelfstandigen zelfs twee keer) waar ze die verhoogde belastingaanslag aan verdienen. Aan dit soort futiel geklungel misschien? Als Wim Vandevelde denkt hiermee zijn promo plaatje van ‘goeie’ Vlaamse nationalist en socialistenvreter op te poetsen kan hij het vergeten. Als Pol Kerckhove denkt hiermee zijn blazoen van ‘tolerante’ grenzen overschrijdende socialist op te smukken , kan hij het evenzeer schudden. Pakken ze de Ronsenaars pour des wieties?

Dat Martha Nussbaum ‘tolerantie’ sowieso al geladen vindt - omdat tolerantie altijd wijst op de ene die de andere tolereert vanuit zijn dominantie- zoveel nuancering mag je van Pol Kerckhove niet verwachten. Dit terzijde voor de zelfverklaarde politiek correcte kerk. Ronse is een Vlaamse stad voor alle bestuurszaken. Open. Gastvrij. Taalhoffelijk. Respectvol voor al wie hier verder dient te worden geholpen. Dit staat hoog boven de machtspolitiek, de persoonlijke profileringsdrang en de vete tussen twee politieke pokeraars die er dus maar niet in slagen de eigen belangen laat staan de eigen politieke doelgroep te overstijgen om Ronse te besturen voor alle Ronsenaars en dus niet enkel voor de ledenwerving van de eigen supportersclub.

Aan de ene kant hangt Pol Kerckhove op de snelweg naar de confederale staat krampachtig vast aan de uitgeholde unitaire illusies van La Fraternelle. Taalhoffelijkheid als al te doorzichtige rode loper voor de bestendiging van het eigen oude grensoverschrijdende machtsnetwerk. Het enige wat hij hiermee in werkelijkheid ‘bereikt’ is dat hij een gemeenschappelijk draagvlak voor het Ronsese solidaire middenveld in de weg zit met zijn eigen persoonlijke machtspolitiek agenda en de aloude clan-habitudes van zijn entourage.

Wim Vandevelde slaagt er van zijn kant maar niet in de rancuneuze socialisten- basher en gefrustreerde middenveldvreter in hem te overstijgen. Waarmee hij zichzelf steeds verder buitenspel zet voor de sjerp van alle Ronsenaars tuupe. Liever dan zich bezig te houden met afkrabbertjes zou hij beter vat proberen krijgen op zijn eigen rampzalig OCMW-voorzitterschap. Eerst wordt hij als kersvers voorzitter maandenlang weg gezet vanwege procedurefouten bij zijn eigen benoeming. Nu wordt de overhaaste knoeiboel bij de Totale Uitverkoop van alle Ronsese zorgtaken - van wieg tot graf- teruggefloten door de gouverneur (initieel een benoeming van eigen politieke signatuur dan nog) vanwege diverse procedurefouten. Goe bezig.

(Foto met dank aan Fabrice Gevaert)