22 oktober 2015

RONSE VERZET ZICHHet College van Burgemeester en Schepenen heeft zonet beslist om een beroep tot schorsing Ć©n vernietiging van de milieuvergunning voor het stort van Louise-Marie in te stellen.

Een zoveelste wending in het ping-pongspel tussen de oprechte en terechte lokale zorg om een schoon en duurzaam Ronse enerzijds en de kronkelwegen van de boven-lokale overheidsintanties anderzijds.

Het stadsbestuur van Ronse bewandelt hiermee letterlijk en figuurlijk de weg van het gezond verstand. Dat is lang niet de meest evidente en gemakkelijkste, laat staan de goedkoopste.

Ronse zal dienen op te boksen tegen de meanders van het grote geld en de navenante macht.

Het siert de meerderheid dat ze zich niet laat afschrikken door een geldverslingende procedureslag op een moment dat elke euro telt voor de gemeentefinanciƫn.

Hopelijk stopt de Vlaamse Regering een keer en voor goed en vooral unisono deze dwaze geldverslingende draaimolen.

Ik dank de diverse informanten die het me mogelijk hebben gemaakt om de stortvergunning en de consequenties ervan langs deze weg in primeur onder de aandacht van mijn lezers en bij uitbreiding de sociale en traditionele printmedia te brengen.

Tuupe Vuir Ronse.