22 oktober 2015

BRIEFGEHEIMEN

WETTET NOOG, LUC ?Ooit verkenden we samen het Muziekbos als 'Ridders van de Fiertel'. Vanochtend speelde ik nog eens op de mondharmonica het avondlied dat we op scoutskampen zongen. Ik dacht daarbij aan die wondere scoutstijd in en om Ronse toen ik onderstaande alarmbrief las van het Comité Louise. Ziehier de brief:

‘We voelen ons nog meer in de rug geschoten. Waarvoor heeft minister Joke Schauvliege een vergunning gegeven in Louise-Marie? Voor het storten van kwik! Eerst doet OB&D een poging tot het storten van asbest. Dat wordt tegen gehouden door minister Crevits. Dan roept minister Schauvliege halt voor slib vol cyanide en zware metalen die na negatief advies van de eerste auditeur van de Raad van State en zonder het besluit af te wachten met de nodige parmantigheid toch gestort wordt. Op 1 oktober 2015 keert diezelfde minister Schauvliege om onverklaarbare redenen – en als die er zijn, willen we ze echt niet weten - haar kar. Het zeil met illegaal gestorte grond regulariseert ze en ze zet met vrolijke tred het licht op groen voor KWIK. Het wordt almaar gortiger. Hoe wil OB&D nog munt slaan uit de put van Louise-Marie? Door nucleair afval te storten?

Deze tekst vonden we op de site van AVS en om eerlijk te zijn, waarderen we als comité de openhartigheid van de storteigenaar maar zijn verhaal is ronduit hallucinant. Lees mee. Volgens storteigenaar Baudewijn Vancoillie hebben ze in de nieuwe vergunning verduidelijkt welke gronden ze willen storten. "We hebben een nieuwe vergunning aangevraagd. Waarbij we voor OVAM hebben kunnen verduidelijken dat de gronden die we naar hier brengen allemaal bedrijfsgebonden gronden zijn dus die rechtstreeks verband houden met het moederbedrijf."Concreet gaat het over gronden waarin er kwik zit of andere stoffen die niet kunnen verwijderd worden alsnog de storteigenaar: "Het zijn gronden die niet kunnen gereinigd worden. Wat betekent dat, dat in die gronden kwik of dergelijke meer aanwezig is. Tot op vandaag is het technisch niet haalbaar om die te reinigen."Als dat geen prachtig vooruitzicht is: eerst asbest, dan cyanide en nu kwik. De mensen in Louise leven echt op een potentiële goudmijn!

We zijn geen comité dat zichzelf nodeloos in leven houdt. Alle leden van de kernploeg hebben een drukke baan maar we blijven strijden opdat ook het nageslacht zou kunnen genieten van dit mooie stukje Vlaanderen. Ons streven is simpel: we vragen niets liever dan dat die put zo vlug mogelijk met niet verdachte grond gevuld wordt en de eindbestemming, een volwaardig bos kan gerealiseerd worden zonder tijdbom eronder. Vannacht zijn we nog maar eens gaan spitten om jullie juist te informeren en wat hebben we gevonden?

We lazen in de EU ontwerpresolutie 2005/2050 (INI) van het Europees parlement : A. overwegende dat kwik en de bestanddelen daarvan bijzonder giftig zijn voor de mensen, die in verschillende ecosystemen leven, en voor de wilde flora en fauna; B. overwegende dat kwik moeilijk afbreekbaar is en in het milieu kan veranderen in methylkwik, de meest giftige vorm, die de placentabarrière en de bloed-hersen-barrière kan doorbreken en schade veroorzaken aan de zich ontwikkelende hersens; C. overwegende dat correct opgeslagen en geïsoleerd kwik, waarvan geen risico's door verdamping uitgaan, niettemin op veilige locaties dient te worden opgeslagen, waar zo nodig snel kan worden ingegrepen en die onder voortdurend toezicht staan...

We zochten waar er in het Vlaams gewest kwikverontreinigingen gesaneerd werden. Dat is in Lokeren, op locaties van voormalige vilterijen. De kwikhoudende afvalgrond werd deels naar Inafzo afgevoerd door GRC kallo. Waar in het Vlaams gewest moeten er nog kwiksaneringen gebeuren? Eeklo, Bonheiden, Zichem... Dat is bij ons weten niet bij zusterbedrijven van OB&D. Duizenden mensen steunen ons, honderden streekgenoten komen elk jaar eten om ons potje te spekken zodat we naar de Raad van State kunnen stappen met een meer dan goede raadsman. We laten ze niet in de steek! We rekenen erop dat politiek Ronse evengoed resoluut zijn kiezers steunt en ridderlijk durft op te treden tegen deze wandaad, ook al zijn er partijgenoten mee gemoeid. Wij hoeven geen kiezers ! We doen dit voor onze kinderen en kleinkinderen, het milieu en de mensen die het Muziekbos een warm hart toedragen. Ja, daar rekenen we onszelf bij.’


Tot zover de alarmbrief van het Comité Louise. It’s up to you, Luc. Naar Joke Schauvliege schrijf ik niet meer: Tooch gien avance. Ik hoop alleen maar dat ze zich nooit nog in een Fiertelkoets durft laten zien. Ik haal er desnoods de duivel van Hermes bij, ik ken hem beter dan jij, om ze te laten kennismaken met de binnenkant van de Geuzentoren. Ik vraag je te doen wat je als oud-scout te doen staat. Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen. Wettet noog, Luc?

Aan Luc Dupont,
Ridder van de Fiertel.