28 september 2015

PASSAGES

ROET IN HET KAPSEL VAN JOKEIn mijn mail vind ik volgende ‘opgelegde administratieve sanctie’:

‘Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift. Hiervoor is een administratieve sanctie opgelegd. Wij hebben u al eerder per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Federale Politie bijgeschreven. Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie:

Overschrijding maximum snelheid van 100km/h met 18km/h
Uw gereden snelheid na toepassing van de marge is 110.92
Datum overtreding :12 augustus 2015
Bedrag overtreding : €63,50
Buitengerechtelijke domiciliëringskosten :€40,00
Totaalbedrag te voldoen :€103,50

‘Daarom zien wij ons genoodzaakt u te sommeren om onderstaand bedrag, vermeerderd met de wettelijke en buitenrechtelijke kosten, binnen 3 dagen te voldoen via 3V Payment Group. Indien het openstaande bedrag niet binnen de door ons gestelde termijn is voldaan, dan zult u door ons negatief worden geregistreerd, en zal het bedrag 2 maal vergroot worden. En dan hebben wij het recht om uw rijbewijs in ons bezit te krijgen'.

(Volgt een betaalprocedure met een 19-cijferige code).

'Wij vertrouwen u erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Federale Politie'.


In het VTM-journaal zegt de Federale Politie (de echte, naar ik mag aannemen) dat ik mij daar allemaal niks moet van aantrekken: het bericht is een vervalsing. Ik moet de mail wel zo snel mogelijk verwijderen, zo wordt me geraden. Ten eerste is er in de valse sanctie niet eens sprake van de plaats van mijn misdaad. Ten tweede wordt er geen nummerplaat gemeld omtrent welke wagen van mijn uitgebreid wagenpark het zou gaan. Noch is er enige vermelding van mijn nieuwe collectie gepersonaliseerde nummerplaten als daar zijn: WIETIE, STELFIE, TAVI, MADLEENEKIE, DOOLEKIE, STEEREKIE, TUUPE, TEGOERE, ANDERLECHT SAMPION enzovoort). Ten derde int de federale politie NOOIT via mail. Goed zo. Dreiging van de opgelegde administratieve sanctie bij deze afgewend.

Dreiging en aanzwengelen van angst blijven een mens dag en nacht bestoken. Een Duits journalist is undercover gegaan in het kalifaat, zo lees ik bij mijn boterham met Nutella. Ze gaan een atoombom smijten op Europa. (Dat zijn wij, met onze grenzen als Gruyèrekaas) . Ze zoeken alleen nog geschikte onderdelen. En voor de rest niks dan goed nieuws. De gletsjer smelt snel weg in Chamonix. Sneller dan het Australian ijsje in mijn mond. En nu ik er aan denk: zelfs mijn Mont-Blanc, editie Leonard Bernstein lekt. Weten jullie eigenlijk wel in welke wereld we leven, zo vraagt ons de bezorgde burgemeester van Antwerpen. Jawel Bart De Wever. Een wereld waarin Volkswagen knoeit met roetfilters. En Joke Schauvliege met ondermeer haar kapsel.

‘Passages’. Blogboeknotities voor hardnekkige lezers.