30 september 2015

DE RONSENAARS HIER EN NU

STEEDS MEER RONSENAARS
KUNNEN HUN ZIEKENHUIS-FACTUUR
NIET MEER BETALEN
Uitgerekend op het moment dat Ronse alle sociale verwezenlijkingen te grabbel gooit aan de privé zorgsector en de serviceflat-betonbazen is het hoogst interessant te luisteren naar wat Stefaan Blomme, de financiële directeur van AZ Glorieux (voorheen Zusters van Barmhartigheid) vanochtend in De Tijd bekend maakt. Door de krant gevraagd of het ziekenhuis van Hogerlucht geconfronteerd wordt met meer wanbetalers antwoordt de directeur wat volgt.

Stefaan Blomme: ‘We merken inderdaad dat jaar na jaar meer mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen. De stijging is niet spectaculair, maar ze is er wel. Onder meer door de economische crisis staan almaar meer mensen financieel onder druk. Het ziekenhuis betalen is dan zelden hun eerste prioriteit.’

Wat de kliniek doet ‘tegen de wanbetalers’, zo vraagt de krant.

Stefaan Blomme: ‘We werken met een afbetalingsplan en we proberen dat menselijk te doen. Zo werken we niet met een incassobureau. Maar we zijn ook niet naïef. Op een bepaald moment houdt het op en sturen we een deurwaarder.’

Of het wel zin heeft een deurwaarder te sturen voor beperkte bedragen, wil De Tijd nog weten.

Stefaan Blomme: ‘Als het voor 100 euro is, heeft dat inderdaad weinig zin. Maar voor een klassieke ziekenhuisopname lopen de kosten een pak hoger en dan is het wel zinvol.’

Voor de pseudo-sociale
bobo’s die Ronse besturen
is dit blijkbaar
een andere stad
voor de getarte leefloner
dan die van de luxe kraamkamer
voor de verwenbaby
of die voor de dure
vooraf te betalen neuscorrectie
van de mooiste van het land
voor haar spiegeltje
aan de wand.

De Ronsenaars worden - van diep onder de armoedegrens tot hoog boven de betere Ronsese middenklasse -langs alle kanten in de zakken gezeten door een beleid dat zowel lokaal als boven-lokaal de Kaaimanklasse met 'Koekenbak' pampert en die de kloof tussen enerzijds de superrijken en de hele rest van de bevolking tot gescheiden werelden maakt. Er wordt schaamteloos gepronkt tot in de brievenbus toe met de 'geslaagde' jacht op een paar leefloners. En inmiddels piekt de Armoedebarometer voor 2015 voor de allerarmsten op een bijkomend ....verlies van 525 euro extra aan koopkracht. Waarbij de aandacht ondertussen wordt afgewend naar de buitengrenzen van Europa en de vermeende tekorten van de Conventie van Genève...

DE KRACHT VAN DE VERARMING

Dit alles belet het bestuur van het ooit solidaire Ronse niet om – tegen het formeel engagement van het bestuursakkoord in - de belangrijkste sociale kerntaken van Ronse van wieg tot graf in zes stuks te grabbel te gooien op de zorg- en immobiliënmarkt. Dat de sociale kerntaken hierbij hoe dan ook zullen gevrijwaard blijven is de zoethouder van het jaar en werkt enkel bij de al te goedgelovige burger die achteloos mee surft op 'de kracht van de verarming'. Het druist in tegen alle winstlogica van de privésector in.

Het verhaal van het ziekenhuis van Hogerlucht hierboven is een teken aan de wand. Er bestaat voor de pseudo-sociale bobo’s die ons besturen blijkbaar een ander Ronse voor de getarte leefloner dan voor de verwenbaby in die chique kraamsuite of voor de dure neuscorrectie van de mooiste van het land voor haar spiegelken aan de wand.