08 juli 2015

HOE CD&V ZICH KOUD LAAT KISTEN

IL ETAIT UNE FOIS UN ONZE JUILLET A RENAIX...Het gaat om zoveel meer dan om het privatiseren van de sociale kerntaken van de ooit solidaire stad Ronse. Wat nu op het spel staat, is de sjerp van Luc Dupont . Hoe de CD&V zich daarbij laat kisten en haar eigen graf graaft. Op de vooravond van 11 juli in het snel verkillend en inmiddels vrolijk en sluimerend her-verfransend Ronse een analyse.

De CD&V kandidaten die zich door de kiezer en de partij - en liefst beide tegelijk – voor diens opvolging geroepen voelen , promoten ijverig zichzelf dag na dag op Facebook. Ondertussen blijft het pijnlijk wachten op een duidelijk signaal van de huidige sjerphouder. Die talmt echter om Eerste Schepen Jan Foulon openlijk en formeel naar voren te schuiven als de nogal evidente, duidelijk meest geschikte opvolger voor de verdere implementering van alle Ronsese strategische ambitieuze plannen.

Ondertussen knabbelt de N-VA vrolijk voort aan haar eigen agenda. Het bestuursakkoord dat ze - in het Sociaal Centrum! – van de socialisten in de schoot geworpen kreeg, wordt daarbij vakje na vakje diepblauw gekleurd.

Waarmee tegelijk de door Alexander De Croo geünifeerde gematigde liberalen in het bestuur in één move mee worden weg gezet. Na schepen Boudringhien komt in de laatste lijn naar de verkiezingen Tom Deputter de stoel van Openbare Werken bezetten. Hij krijgt de gebakken peren mee, van een ooit machtige liberale partij in Ronse.Nadat de N-VA de socialisten in de oppositie mikte, worden nu vakkundig het middenveld en de vermaledijde vakbonden gebasht en aangepakt. Elke betoging van ACV en ABVV op de trappen van het stadhuis wordt aldus handig verwelkomd als een toekomstige bijkomende trofee voor het eigen kiespubliek. Dat ook al ‘verwend’ werd met het schrappen van - kijk eens aan - wel 34 leefloners! En het ergste is nog: bij CD&V wordt dan altijd ook wel een of andere ambitieuze Unizo-carrièremaker van dienst gevonden om dat nog leuk te gaan vinden ook.

Dat middenveld is nochtans het enige gemeenschappelijk draagvlak wat de CD&V voor houdt – naar toekomstige bestuursonderhandelingen toe - op die vermomde diepblauwe kille grimmige neo-liberale agenda van de coalitiepartner waarin alleen het recht van de sterkste investeerder en betaler geldt in een nu snel sociaal polariserend Ronse.

Le Lion dort...

De N-VA strategen van de Klijpe weten immers maar al te goed - of zouden het op de vooravond van 11 juli toch horen te weten - dat de Vlaamse agenda ondertussen zowel lokaal als nationaal op zolder weggemoffeld ligt en…. Luc Dupont tot dusver de enige is geweest die ten stadhuize ooit zijn nek heeft uitgestoken voor een duidelijke Vlaamse identiteit voor Ronse.

Over bijvoorbeeld de flagrante her-verfransing van Ronse via De Passage wordt dan ook in alle talen vooral zedig gezwegen. Het privé-initiatief is immers heilig verklaard, in functie van die andere grote agenda. De ene privé-publieke samenwerking van de ‘Renaixance’ (letterlijk in dit geval) wordt immers (volle GAS..) in de soep gedraaid voor die andere: die van de sociale roofbouw op alle sociale kerntaken van Ronse. Ooit een warme gezellige stad. De CD&V kijkt erop toe en laat zich koud kisten.


Hierboven: Burgemeester Dupont van CD&V en de laatste OCMW-voorzitter van Ronse Wim Vandevelde van N-Va samen voor het Ronsese rustoord dat ze nu in de étalage zetten voor de privé-investeerders. (Met dank voor de foto aan Stijn Delabie van Het Nieuwsblad).