07 juli 2015

ADIEU, ONVERMOEIBARE VORSER



Aan de altijd minzame en immer bescheiden Paul Van Butsele (┬░Ronse 13.9.1921- 3.7.2015) verliest Ronse een onvermoeibaar vorser naar de geschiedenis van stad en streek en de (stamboom van) vele families die haar bevolken. Zijn inzet, opzoekingen en betekenis voor de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en de Heem- en Familiekunde in de Vlaamse Ardennen kunnen nooit worden overschat. Talloze bijdragen in ondermeer De Annalen van Ronse getuigen voor altijd van zijn bijzonder rijk gevulde intellectuele erfenis.

Begrafenis zaterdag 11 juli om 11 uur in Sint-Hermes.