02 april 2015

GAME OVER EN TILT

BART DE WEVER IS GEEN RACIST
GEEN RECHTBANK VOOR NODIG
Abderrahim, ik schrijf dit van Ronsenaar tot Ronsenaar. Op een dag daagde je hier op in het mooiste dal van Vlaanderen. Bijna niemand kende je, toen je op het Marktje dat podium beklom en namens de allochtone gemeenschap van Ronse tolerantie claimde aan de zijde van burgemeester Luc Dupont.

Je maakte toen grote indruk. Verbaal assertief als je bent. De CD&V gaf je daarop een reuzenkans bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je greep ze met beide handen. Schepen werd je net niet, door een vooraf getekend akkoord met Groen. Je werd wel fractieleider. Kan tellen bij wijze van snelstart.

Abderrahim, as I told you before bij onze kennismaking in je eigen apart (tweetalig) partijsecretariaatje om de hoek van de Ronsese Zottenmuur net voor de verkiezingen toen: wij Ronsenaars , maakt niet uit van welke partij, delen één droom tuupe . We willen hier een open gastvrije en vredige stad waar het goed toeven is voor iedereen. We willen meerwaarde voor Ronse en een betere toekomst voor Ronse als tolerante Vlaamse stad van de wereld.Wel Abderrahim, of je het nu zelf wil of niet alvast in de perceptie van de zwaar geladen slachtofferretoriek waarmee je al een tijd de media bezet (met columns of al dan niet door de rechtbank gesanctioneerde betwistbare journaalquotes) staan je publieke optredens in je dubbelrol als advocaat en lokale mandataris van CD&V haaks op datgene waar jouw partij zegt voor te gaan in die constructieve positieve sfeer van samenwerking.

Bart De Wever is géén racist. Ik heb daar geen rechtszaak voor nodig om dat te weten. Filip Dewinter zegt van zichzelf dat hij dat wel is en dat hij dat zelfs ‘een eretitel’ vindt. De Wever met één lapsus op dezelfde lijn plaatsen met De Winter? Dat geloof je toch zelf niet?


Eén inderdaad flauwe misser in het voor mij al langer afgezaagd Calimero-deuntje en neo-liberaal discours over de Walen, de sossen, de vakbonden, het middenveld, de Berbers maakt van Bart De Wever geen racist. Een karikaturale klaagzang die ik zelf helemaal niet moet, dat wel. En - zeer- recht(s) voor de raap zoals we van hem gewoon zijn ook al. Maar die gewoon vraagt om een even scherpe en kordate respons die er toe doet, in parlement, sociale media, betogingen, Hart boven Hard, Terzake, Reyers Laat,Villa Politica. Zoveel je wil. Maar asjeblief blijf daarmee weg uit de rechtbank. Snelweg naar amalgaam en troebele mix. Er is daar overigens op die rechtbanken bij mijn weten al werk en achterstand genoeg voor de echt dringende kwesties. Kinderen die in de bak vliegen bij gebrek aan passende opvang bijvoorbeeld. Nee Abderrahim, je bent hier volgens mij de weg kwijt tussen je werk op de rechtbank en je politiek engagement.Toegegeven, Bart De Wever had als Slimste Mens vanuit zijn positie met vier lijfwachten aan zijn body tegen dreigend geweld voor één keer beter iets langer zijn tong gedraaid. Al was het voor zijn eigen veiligheid. Hij geeft dat zelf ook grif toe.

Maar als één lichtelijk grensoverschrijdende quote al genoeg is om acht organisaties op je dak te krijgen met een klacht, dan had ik in die voorbije 45 jaar beroepsjournalistiek al een hele stoet processen aan mijn broek. Dan is het inderdaad pas echt game over en slaat de rechtsstaat tilt.


Want ik geef het hier eerlijk toe (mijn beste vijanden weten het, om van mijn goede vrienden te zwijgen): talloze keren al heb ik me als schrijvend mens vergaloppeerd. De ene keer naar de vorm, de andere keer naar de inhoud. Dat je dan door het stof moet, het hoort er bij in de bikkelharde wereld van politiek en media. Maar een voetbalmatch is geen boksmatch. Wie het ene met het andere verwart, gaat eraf of op zijn bek.

Er zijn in dit gaandeweg grotesk steekspel geen echte daders en ook geen echte slachtoffers. En zeker al helemaal geen winnaars. Er is alleen maar collaterale schade. En die, beste Abderrahim, wordt, zo te lezen in een vrij voorspelbare verklaring van de N-VA van Ronse ook heel zorgvuldig opgemeten ver van de Antwerpse rechtbank: binnen het eigenste bestuur van jouw en mijn geliefde stad Ronse. Tuupe Vuir Ronse.


VAN BURGEMEESTER DE WEVER IN ANTWERPEN
TOT BURGEMEESTER DUPONT IN RONSE:
HET ZEER SELECTIEVE GEHEUGEN
OMTRENT UITLATINGEN IN TERZAKE ...


'Ik denk dat het probleem ligt bij een beperkte groep jongeren van Marokkaanse origine die menen dat de stad van hen is en denken dat ze zich alles mogen veroorloven'.

Citaat van.... Luc Dupont CD&V-burgemeester van Ronse in Terzake van 26.09.11 over 'degoutante geweldcultuur'. Dit naar aanleiding van een brief van Simon Demeulemeester huidig Knack.be hoofdredacteur. Burgemeester Dupont is de politieke leidsman van de CD&V in Ronse... waarvan Abderrahim Lahlali de fractieleider is. Twee maten, twee...gezichten?