13 maart 2015

STUDIO RONSE

SCHUUNE SOUVENIRS

Er zijn mooie momenten die een mens koestert.Dit is er één van. Luc Delcoigne en Greet Laebens brengen ondermeer 'Engookie' uit 'Tavi Buirgemiester'. Een beetje 'papa was a Rolling Stone' ten stadhuize... nav 100 Jaar VTV .(Tekst uit mijn'Roonsies Beurooboekskie)Met dank aan Gaston De Boever van de Ronsese Filmclub.