12 februari 2015

DE RONSENAARS HIER EN NU

DE CONVERGERENDE
BELANGEN VAN
BURGERVADER LUC DUPONT
Werd met de uitstap van Ronse uit de ziekenhuisfusie Aurora - met Oudenaarde en UZ Gent- ja dan neen het algemeen belang van de Ronsenaars gediend? Werd toen stiekem een hidden agenda gevolgd, gestuurd door de 'lobby' van Hogerlucht? Volgens de vakbonden neemt burgemeester Luc Dupont in elk geval een loopje met de waarheid als hij volhoudt ‘dat Ronse uit de fusie stapte omdat UZ Gent de fusie had opgeblazen’. Zoveel is inmiddels duidelijk, het blijkt uit alle verslaggeving terzake: het was wel degelijk Ronse die de stekker uit de fusie trok. Voorbij dat vormelijke welles nietes is het echter de vraag: waarom?

Als de vakbonden het nu hebben over ‘gulle geschenken die toen werden uitgedeeld’ bedoelen ze de overdracht van 94 bedden naar Hogerlucht. De tegenwaarde van 1 ziekenhuisbed schat de vakbond op iets meer dan 75.000 euro. In totaal ruim 7 miljoen euro.Maar er is meer. Aurora had jaarlijks tekorten zoals alle andere ziekenhuizen. Volgens verklaringen van Guy Hove, de voorzitter van de beheerraad van ‘Aurora’ waren er evenwel saneringen doorgevoerd die de tekorten in 2002 deden dalen. Bovendien was de bezettingsgraad hoger dan ooit. Volgens de nieuwe financieringswet die in voege zou gaan vanaf 1 juli 2002 zou Aurora bovendien een jaarlijkse bijkomende subsidie krijgen 2.375 miljoen euro per jaar. Daardoor zouden de tekorten worden weggewerkt vanaf 2003. Daarom diende echter de personeelsoverdracht te worden gerealiseerd voor 1 juli 2002. Het betekende dat het personeel dat toen naar Aurora werd overgedragen deels terug diende te worden overgedragen van Oudenaarde naar Ronse. Meer dan 240 man aan gemiddelde kostprijs van 55.000 euro per jaar per man...

Van oude koeien en ezels...De fusie met Oudenaarde en UZ Gent was tot stand gekomen omdat ziekenhuizen met 150 bedden toen gedoemd waren om te verdwijnen. Campus Ronse diende met andere woorden een initiatief te nemen om verder te blijven bestaan.

Zeggen de vakbonden: ‘Had men tijdens de fusie op een correcte manier de belangen van de stad Ronse verdedigd, dan bestond het Aurora AV Ziekenhuis nog. Vandaag runt Oudenaarde met ondersteuning van UZ Gent een ziekenhuis dat zelf bedruipend is en verder van de nieuwe financiering geniet. Was Ronse in die fusie gebleven, dan was de belastingbetaler al jaren verlost geweest van de financiële put die nu nog 20 jaar zal moeten worden gevuld.'

‘Wie werd hier beter van?’ zo vraagt het vakbondsfront zich af. Het personeel alvast duidelijk niet. ‘Burgemeester Dupont verwijt ons dat wij oude koeien uit de gracht halen. Wel moeten we de ezels verder betalen die ervoor hebben gezorgd dat de dure koe (lees de ontbinding van de fusie) hier vandaag in Ronse nog verder rondloopt en dit nog 20 jaar zal doen’.

Van bidsprinkhanen en managersTenzij Luc Dupont zich na deze harde vakbondsretoriek geroepen voelt vooralsnog zelf te antwoorden op de concrete vraag die ik hem in deze blog vorige week stelde - werd toen het algemeen belang van de Ronsenaars gediend? - dringen zich in deze discussie een paar voorlopige conclusies op.

De kliniek van Hogerlucht zelf werd alleszins niet slechter van de fusie-uitstap. Voor de Ronsenaars is dat vandaag zowel qua zorgcomfort als tewerkstelling in Ronse een meerwaarde.

De vraag is echter welke prijs we als Ronsenaars allemaal samen betalen voor die gedeelde meerwaarde. En of het betrokken stadspersoneel hiervoor inderdaad een dubbele prijs betaalt.

Er zal nooit kunnen worden beweerd en noch minder bewezen dat er toen een hidden agenda (gestuurd vanuit de Klinieklobby) onder de fusie-uitstap heeft gezeten. Maar dat die uitstap volkomen convergeerde met de Hogerluchtse belangen, staat buiten kijf.

Door het algemeen belang van de Ronsenaars te dienen tegenover de oplopende schuldenberg uit het verleden, de Ronsese tewerkstelling en zorgcomfort voor de zieke Ronsenaars ter plekke, heeft Luc Dupont - objectief gezien- de belangen van alle Ronsenaars gediend. Tegelijk kwam dat Hogerlucht goed uit.

God zal hem lonen, voor zoveel Inzicht. Of de logebroeders van Ronse tot UZ-Gent én, los hiervan, de vakbonden van het stadspersoneel die zich in deze spelletjes koud gepakt voelen dat ook zo bekijken, valt zeer te betwijfelen. Of het daarom meteen tot een echte clash en staking komt, valt nog te bezien.

Zo’n staking zou immers het zo voorbeeldig spaarzaam bestuur van goede huisvader-burgervader Dupont en zijn zo vlijtige nieuwe zeer macht-alleen-genegen acolieten van de N-VA (ze wilden Zuster Magdaleen zelfs helemaal op hun lijst, remember) niet eens zo slecht uitkomen. De N-VA-bestuurspartner - in alles zoveel beter dan de vermaledijde sossen nietwaar - gedraagt zich met de Duponts, Foulons en Abderrahims van deze wereld (nu met troostmandaatje bij de intercommunale Solva), als de vlijtige bidsprinkhaan. Peuzelt straks de partner op, na de liefde.

Bashen van de sossen, weg dat middenveld
leve de sociale kaalslag gelijk in de bossen:
profiteurs en plebejers zijn't...
Een staking van het stadspersoneel? Joepie, kan er lekker nog wat extra bespaard worden uit de stadskassa. En tegelijk iets minder uit de oorlogsschat van de vakbonden. Maar ach, die vakbonden, dat plebs...dat middenveld. 'Laat Ronse niet links liggen'... Bashen van de sossen en kaalslag van het middenveld. Gelijk de bomen van 't Muziekbos. We gaan hier toch niet e-mo-tio-neel gaan inleven zeker?

De Ronsenaar al dan niet behorend tot het stadspersoneel, kijkt ernaar. Betaalt zijn straks onrechtvaardig verhoogde Algemene Heffing. Wordt op diverse manieren met killige gas-en overijverige parkeerboetes in de zakken gezeten. Dit alles in afwachting van echte transparantie van bestuur ver van alle echte of vermeende hidden agenda’s en lobby-maneuvers in de schaduw. Transparantie? Goed gij. De Ronsenaar kan er nog lang op wachten. Terwijl hij ondertussen als inwoner van Ronse zelf de kaas van zijn boterham hoort te sparen, zullen zij maar wat gaan uitpakken met hun vette cumuls, hun 3000 en meer maandelijkse euro's die ze van ons, Ronsenaars tuupe krijgen voor hun zo helder en zorgzaam bestuur.Transparantie? No way. Wie arm is in het nieuwe affairistische Vlaanderen van de zelfverklaarde managers en zoveel betere rentmeesters, die heeft daar natuurlijk zelf de schuld aan. Die zit trouwens toch maar hele dagen op café. Profiteurs en plebejers...Als Jan Foulon en Joris Vandenhoucke vandaag nog volhouden dat ze staan voor het middenveld en Wouter Stockman voor wat eens een gedeelde Ronsese droom van Groen was, dan maken ze zich gaandeweg in de greep van de N-VA medeplichtig aan schuldig verzuim tegenover dat middenveld en de gewone man en vrouw van Ronse. Hun echte achterban, totnogtoe. Het zal hen op een dag zuur opbreken. The winner takes it all. And the winner is...