05 februari 2015

VINTAGE VRIJHEID

GEEN POLITIEKE SPELLETJES
MAAR KLARE ANTWOORDEN
OP CONCRETE VRAGEN
ZOWEL VAN
DE VAKBONDEN
ALS VAN LUC DUPONT
‘Waarom blijft het stadsbestuur van Ronse verder liegen ten aanzien van de burgers en ambtenaren? Als ambtenaren vandaag moeten opdraaien voor het wanbeleid van toen dan moet de waarheid aan het licht komen.’ Met deze nieuwe krasse beschuldigingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront zit er nu een regelrechte clash aan te komen tussen burgemeester Luc Dupont met zijn nieuwe meerderheid enerzijds en het gemeenschappelijk vakbondsfront anderzijds.

De vakbonden blijven bij hun standpunt ‘dat het Stadsbestuur Ronse zijn burgers en ambtenaren voorliegt om toch maar de inleveringen door te voeren’. ‘We zijn in ons archief gedoken om eens iedereen zijn politiek geheugen op te frissen’, aldus de vakbonden. ‘Uit het verslag van een overleg in oktober 2002 tussen vakbonden politici Ronse – Oudenaarde en directie van UZ Gent waarop ook huidig Schepen van Openbare Werken Rudi Boudringhien en Burgemeester van Ronse Luc Dupont aanwezig waren, werd toen door de voorzitter van het overleg, wijlen E. Engelbrecht, Afgevaardigd Bestuurder van het UZ Gent, meegedeeld dat het stads- en OCMW bestuur van Ronse beslist hadden zich uit de fusie terug te trekken.’

Volgens de vakbonden is het daarmee duidelijk Ronse die de fusie zelf heeft opgeblazen. Met alle financiële gevolgen van dien.
‘Verder blijktuit de stukken hoe vrijgevig het stadbestuur is geweest met het uitdelen van geschenken waar de belastingbetaler zich reeds blauw aan heeft betaald en hier nog jaren verder zal moeten voor opdraaien’.

‘De beweringen van het stadsbestuur van Ronse dat UZ Gent uit de fusie wou stappen is volgens de vakbonden dan ook ‘de zoveelste grove leugen en het bewijs dat men de pot gedekt wil houden’.

Het is voor de vakbonden dan ook onbespreekbaar ‘dat de ambtenaren vandaag maar nog eens de rekeningen moeten betalen voor het wanbeleid van 2002’. Voor alle duidelijkheid: in de toenmalige meerderheid zaten de socialisten mee in het bestuur. De nieuwe mededeling is getekend door Serge Meeuws –Nationaal Voorzitter VSOA-lrb,, Dirk Van Himste – secretaris ACOD/lrb en Benigne Pieters – secretaris ACV-OD


De wederzijdse
politieke recup
van het conflict
is volop bezig.


In de schaduw van dit welles nietes spel tussen Luc Dupont en de vakbonden is er inmiddels op de sociale media een schimmig politiek steekspel aan de gang tussen de N-VA , de nieuwe meerderheidspartner en de Ronsese socialisten die zich sinds de recente verkiezingensperikelen ophouden in de oppositie.

Wie er baat heeft bij zo’n confrontatie, laten we in het midden. De Ronsenaars alvast niét. Die Ronsenaars hebben van de mekaar publiek beschuldigende partijen wél recht op een antwoord op volgende concrete vragen.

Als de vakbonden spreken van ‘gulle geschenken’: wat wordt daar concreet mee bedoeld? Waarom is dat al die jaren verzwegen? Als de vakbonden spreken over potjes die gedekt moeten blijven: over welke potjes gaat het ? Waarom vernemen we dat als Ronsenaars pas nu? Met halve waarheden en hele leugens is geen enkele Ronsenaar gediend.Zelf wil ik daar nog deze ene vraag aan toevoegen aan het adres van burgemeester Luc Dupont. Werd met de uitstap uit de fusie ja dan neen het algemeen belang van de Ronsenaars gediend, of de belangen van de Kliniek?

Dit is géén retorische vraag. Het is gewoon een vraag die een eerlijk en klaar antwoord verdient om alle twijfel daaromtrent een keer en voor goed weg te nemen. Met duidelijke cijfers omtrent schuldensituatie en afbouw. Met vergelijkende cijfers omtrent tewekerkstelling voor Ronse en Oudenaarde. Met cijfers omtrent ziekenhuisbedden en werkingsmiddelen . Al de rest is politieke recup en stemmingmakerij via de nieuwe sociale en de traditionele printmedia waaraan de Ronsenaar verder geen boodschap heeft. En afrekening waartoe onafhankelijke media niet hoeven te dienen.

Bij de duidelijke operatie beschadiging van Luc Dupont en zijn nieuwe meerderheid enerzijds en het bashen van de sossen uit de oude meerderheid anderzijds heeft niemand baat. Noch als Ronsenaar, noch al werknemer van de stad of de kliniek. Voor de rol van speelbal in de match om het grote gelijk van politiekers en hun syndicale verlengstukken wordt bij deze door de wakkere onafhankelijke Ronsenaar feestelijk bedankt.

Vintage Vrijheid. De Ronsenaar(s) hier en nu.